EGBA on tyytyväinen siihen, että EU:n suurimpien rahapelibrändien mainontaa on vähennetty 55 prosentilla verkkosivustoilla, jotka loukkaavat teollis- ja tekijänoikeuksia, ja edistää edelleen EU:n aloitetta teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavan verkkomainonnan vähentämiseksi rahapelialalla.

Bryssel 9.3.2022 – Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uudessa tutkimuksessa on havaittu, että merkittävien rahapelibrändien mainonta on vähentynyt merkittävästi verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksissa, jotka loukkaavat teollis- ja tekijänoikeuksia. Tutkimuksessa havaittiin, että vuonna 2021 tärkeimpien rahapelibrändien[1] – mukaan lukien EGBA:n jäsenet – mainonta oli vähentynyt 55 prosenttia teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavilla verkkosivustoilla EU:ssa, vaikka kaikkien alojen kokonaismainonta kasvoi 26 prosenttia.

Tutkimuksessa analysoitiin teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavilla verkkosivustoilla ja sovelluksissa EU:ssa esiintyvän verkkomainonnan määrää ja tyyppiä, kuten urheilun, elokuvien tai tv-ohjelmien suoratoistosivustoilla. Nämä verkkosivustot ja sovellukset tuottavat tuloja myymällä mainostilaa, ja EUIPOn mukaan laillisten tuotemerkkien mainontaa voidaan sijoittaa näille verkkosivustoille tai sovelluksiin tahattomasti ”erittäin monimutkaisen Internet-mainontaekosysteemin” vuoksi. Tuotemerkkien mainonnan läsnäolo teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavilla verkkosivustoilla ja sovelluksissa voi hämmentää kuluttajia ja johtaa heitä harhaan uskomaan, että näillä verkkosivustoilla tai sovelluksissa tarjottu sisältö on laillista. Teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavilla verkkosivustoilla EUIPO havaitsi merkittävän 55%: n laskun – 18%: sta Q1: stä 8%: iin neljännellä neljänneksellä – suurimmassa uhkapelibrändimainonnassa vuonna 2021, mikä seuraa aiempaa 20%: n laskua vuonna 2020.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että vuonna 2021 kaikkien rahapelibrändien – mukaan lukien tärkeimpien tuotemerkkien ja muiden tuotemerkkien[2] – mainonta  oli vähentynyt hieman teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavilla verkkosivustoilla, 28 prosentista ensimmäisellä neljänneksellä 25 prosenttiin neljännellä neljänneksellä. Mobiilisovellusten osalta rahapelien osuus sovellusten mainonnan näyttökerroista oli alle 1%. EGBA on tyytyväinen viime vuosina saavutettuun edistykseen, jolla vähennetään tärkeimpien rahapelibrändien, myös EGBA:n jäsenten, mainonnan sijoittamista teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaaville verkkosivustoille ja sovelluksiin. EGBA myöntää kuitenkin, että koska rahapelien osuus mainontaa koskevista vaikutelmista on 25 prosenttia teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavilla verkkosivustoilla, koko rahapelialalla on vielä tehtävää sen varmistamiseksi, että sen mainonta ei tue teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavaa verkkosisältöä.

EGBA on viime vuosina tehnyt tiivistä yhteistyötä Euroopan komission ja useiden toimialakohtaisten sidosryhmien kanssa EU:n tasolla yhteisymmärryspöytäkirjan puitteissa, jolla pyritään rajoittamaan teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavaa verkkomainontaa. Yhteisymmärryspöytäkirja on vapaaehtoinen sopimus, ja Euroopan komissio helpottaa ja koordinoi sitä. Yhteisymmärryspöytäkirja on avoin kaikille kumppaneille, ja EGBA kannustaa rahapelioperaattoreita liittymään EGRAan ja sen jäseniin allekirjoittaessaan yhteisymmärryspöytäkirjan ja sen tavoitteet.

Olen iloinen siitä, että Euroopan suurimmat rahapelibrändit, mukaan lukien jäsenemme, edistyvät johdonmukaisesti ja merkittävästi vuositasolla vähentääkseen mainonnan sijoittelua teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaaville verkkosivustoille ja sovelluksiin. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon, ja kannustamme Euroopan rahapelialan toimijoita ja niiden mainoskumppaneita tekemään osansa varmistamalla, että niiden mainonta ja sen sijoittelu toteutetaan vastuullisesti. Odotamme innokkaasti yhteistyön jatkamista Euroopan komission ja muiden sidosryhmien kanssa EU:n tasolla teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavan verkkomainonnan vähentämiseksi.

Maarten Haijer, pääsihteeri, European Gaming and Betting Association (EGBA)

[1] Tärkeimmät tuotemerkit ovat ne tuotemerkit, jotka on valittu suosituimpien mainostajien luetteloiksi tai jotka ovat muuten korkea-arvoisia vakiintuneita tuotemerkkejä, joilla on vahva hakukoneen läsnäolo, mukaan lukien EGBA:n jäsenet.

[2] Muut tuotemerkit ovat niitä tuotemerkkejä, jotka eivät ole merkittäviä, mutta eivät myöskään vilpillisiä tai haitallisia.


Tiivistelmä tutkimuksesta

Verkkosivustot

  • Mainonnan impressiot – kaikilla tuotemerkeillä ja kaikilla toimialoilla – kasvoivat 26 % vuoden 2021 aikana.
  • Rahapelaamisen mainonnan impressiot laskivat kaikkien tuotemerkkien osalta ensimmäisen vuosineljänneksen 28 prosentista 25 prosenttiin neljännellä neljänneksellä (ks. kuvio 10), laskua 30 prosentista vuonna 2020.
  • Kaikkien tuotemerkkien mainonnan näyttökertojen suosituimmat alat verkkosivustoilla olivat Arts & Entertainment (43%) (mukaan lukien pelaaminen), jota seurasivat Uhkapelit (25%), Technology & Computing (13%) ja Shopping (11%) (ks. kaavio 9).
  • Suurimpien tuotemerkkien osalta rahapelien mainonnan impressiot laskivat ensimmäisen vuosineljänneksen 18 prosentista alhaiseen 6 %: iin kolmannella neljänneksellä ja päättyivät 8%: iin neljännellä neljänneksellä (ks. kuvio 12).
  • Tärkeimpien tuotemerkkien mainonnan näyttökertojen tärkeimmät alat olivat Arts & Entertainment (43%), Technology & Computing (18%), Shopping (13%) ja Gambling (13%) (ks. kuvio 11).
  • Maakohtaisten huippusektoreiden osalta tärkein mainosvaikutelmien ala verkkosivustoilla, kaikista tuotemerkeistä, oli Arts & Entertainment (sijoittui ensimmäiseksi kymmenessä EU-maassa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa), jota seurasi Gambling (sijoittui ensimmäiseksi viidessä maassa: Tšekki, Viro, Liettua, Portugali, Espanja) (ks. taulukko 6).
  • Arts & Entertainment oli kaikkien tuotemerkkien mainosvaikutelmien tavoin tärkein brändimainonnan ala (sijoittui ensimmäiseksi yhdeksässä EU-maassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa), kun taas Gambling oli tärkeimpien tuotemerkkien suosituin ala kolmessa maassa (Tšekki, Liettua ja Slovakia) (ks. taulukko 7).

Mobiilisovellukset

  • Kaikkien tuotemerkkien mainosvaikutelmien pääasiallinen ala oli Arts & Entertainment (54%). Rahapelitoiminta sijoittui kymmenenneksi, ja sen osuus mobiilisovellusten mainonnan näyttökerroista oli 0,6 %.
  • Suurimmista tuotemerkeistä Gambling sijoittui seitsemänneksi, ja sen osuus mainonnan näyttökertymistä mobiilisovelluksissa oli 1,6%.