Uudessa tutkimuksessa on havaittu, että kymmenen EU:n jäsenvaltiota on vahvistanut verkkopelaamista koskevia kuluttajansuojasääntöjään vuodesta 2018 lähtien, mukaan lukien uusien kansallisten omaehtoisia pelikieltorekistereitä Tšekissä, Alankomaissa ja Sloveniassa, mutta jäsenvaltioiden kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanossa on huomattavaa hajanaisuutta.

Bryssel 1.12.2021 – Verkkopelaamisen kuluttajansuojasääntöjä on tiukennettu ainakin kymmenessä EU:n jäsenvaltiossa vuodesta 2018 lähtien, mutta  jäsenvaltioiden kuluttajansuojasäännöissä on edelleen merkittävää hajanaisuutta ja puutteita Lontoon Cityn yliopiston (CUL) julkaiseman uuden tutkimuksen mukaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin EU:n jäsenvaltioiden kuluttajansuojasääntöjen tiettyjä näkökohtia, kuten tunne asiakkaidesi vaatimuksia, alaikäisten suojelua, turvallisempaa rahapelitoimintaa ja hoitotukea, ja arvioitiin, ovatko nämä säännöt muuttumassa samanlaisiksi vai eivät.

CUL-tutkimuksessa todetaan, että vaikka useimmat jäsenvaltiot ovat omaksuneet samanlaisia lähestymistapoja kuluttajansuojaan, kansallisten sääntöjen suunnittelussa tai täytäntöönpanossa on merkittäviä eroja, ja joissakin jäsenvaltioissa puuttuu erityisiä kuluttajansuojasääntöjä sähköisestä rahapelitoiminnasta. Tutkimuksessa todettiin esimerkiksi, että vaikka 16 jäsenvaltiota on perustanut kansallisen pelikieltorekisterin online-rahapelejä varten, se, miten pelaajat lisätään näihin rekistereihin ja heidän omaehtoisen pelikieltonsa kesto, vaihtelee merkittävästi, eikä kaikissa näissä jäsenvaltioissa ole sääntöjä, jotka kieltävät rahapelimainonnan lähettämisen niille, jotka ovat itse syrjäytyneitä.

Tutkimus on päivitys aiempaan tutkimukseen,  jonka CUL julkaisi vuonna 2018. Euroopan peli- ja vedonlyöntiyhdistys (EGBA) tilasi molemmat tutkimukset edistääkseen tutkimusta EU:ssa voimassa olleista turvallisemmista rahapelisäännöksistä ja lisätäkseen tietoisuutta EU:n kansalaisille tarjottavan kuluttajansuojan tasosta online-rahapelien osalta.

Olemme tyytyväisiä siihen, että eu-maiden kuluttajansuojasääntöjen vahvistamisessa on edistytty. Sääntelyperiaatteet lähenevät useilla aloilla, mutta sääntöjen täytäntöönpanossa on yhä hajanaisempaa, mikä luo monimutkaisen vaatimustenmukaisuus- ja täytäntöönpanokartan Euroopan rahapelien sääntelyviranomaisille ja -operaattoreille, mutta se ei selvästikään hyödytä kuluttajia. Standardoidumpi sääntelykehys hyödyttäisi varmasti kaikkia. Vaikka säännökset ja täytäntöönpano ovat erittäin tärkeitä, tutkimuksessa korostetaan myös, että ennaltaehkäisytoimien tehostamiseksi ja sen varmistamiseksi, että haitoista kärsivät henkilöt opastetaan asiaankuuluviin auttamoihin ja hoitokeskuksiin

EGBA:n pääsihteeri Maarten Haijer

Keskeiset havainnot

Turvallisempaa pelaamista

 • 18 jäsenvaltiota edellyttää, että rahapelitoiminnan harjoittajat tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden asettaa aika- ja talletusrajat.
 • Toimijoiden on tarjottava omaehtoisia poissulkemisvälineitä asiakkailleen kaikissa paitsi kahdessa jäsenvaltiossa. Tämä täydentää mahdollisia kansallisia omaehtoisia poissulkemisjärjestelmiä.
 • 16 jäsenvaltiota on perustanut kansallisen omaehtoista porttikieltoa koskevan rekisterin, johon lähes kaikkiin pääsee erityisen verkkosivuston kautta. Vuodesta 2018 lähtien Tšekissä, Alankomaissa ja Sloveniassa on nyt otettu käyttöön kansallisia omaehtoisia poissulkemisrekistereitä.
 • Omaehtoisen porttikiellon kestoa koskevat vaatimukset vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä.

Alaikäisten suojelu

 • 17 jäsenvaltiolla on nyt lakisääteinen vaatimus, jonka mukaan rahapelimainonnassa on ”ei alaikäisten rahapelimerkkiä”, mikä merkitsee 5 jäsenvaltion lisäystä vuodesta 2018.

Hoidon tuki

 • 12 jäsenvaltiota kieltää rahapelimainonnan lähettämisen omaehtoisesti syrjäytyneille asiakkaille.
 • 11 jäsenvaltiota edellyttää, että operaattorit toimittavat asiakkaille ongelmapelaamisen neuvontapuhelinten ja/tai hoitokeskusten yhteystiedot omaehtoisen pelikiellon yhteydessä.

Tunne asiakkaasi

 • Kaikki jäsenvaltiot vaativat, että sähköisesti välittävien rahapelien tarjoajat keräävät kaikkien mahdollisten asiakkaiden koko nimen ja syntymäajan/iän. Kaikki kolme jäsenvaltiota lukuune eivät myöskään edellytä asuinosoitteen keräämistä.
 • Väliaikaiset tilit ovat kiellettyjä 14 jäsenvaltiossa, mikä on lisäystä seitsemästä jäsenvaltiosta, jotka kielsivät tilapäisen tilinpidon vuonna 2018.

Täytäntöönpano

 • Vaikka kaikilla jäsenvaltioilla on rahapelien sääntelystä vastaavat hallintorakenteet, 16 jäsenvaltiota on perustanut riippumattoman rahapeliviranomaisen.
 • Yleisimmät täytäntöönpanovälineet ovat sakot, lisenssien keskeyttäminen ja lupien peruuttaminen.

* Koko tutkimus löytyy täältä.

Toimituksen huomio

Carnival News Company on jo pitkään puhunut vastuullisen pelaamisen puolesta – missä vastuullisuus tarkoittaa sekä operaattoreiden, valtioiden että pelaajien vastuullisuutta. Kaikkien pelaajien tulisi ymmärtää rahapelaamisen perusteet, pelaamisen perustuminen onneen, ja pelien tulisi olla tarjolla siten, että pelaajat, joilla on ongelmia pelaamisensa suhteen, voisivat niistä kieltäytyä.

Vaikka me Carnival News Companyssa tuotamme markkinointimateriaalia ja sisältöä rahapeleistä, emme rohkaise pelaajia pelaamaan pennosiaan, vaan miettimään oikeasti, mitä pelaa ja koska pelaa – eikä koskaan pidä pelata, jos ei ole varaa omassa taloudessa hävitä sitä rahaa, minkä on asettamassa panokseksi. Vaikka medioissa kirjoitellaan miljoonavoittajista, pelaajien pitää ymmärtää, että jotta jollekulle voidaan maksaa miljoonia, toisten pitää ensin hävitä ne miljoonat.