EU tekee monessa asioissa erilaisia EU direktiivejä, jotka vievät EU:n jäsenvaltiot tekemään asioita samalla tavalla. Rahapeleissä jokainen EU maa on saanut tehdä aikalailla omalla tavallaan, joka on ajanut kansainväliset rahapelioperaattorit hankkimaan lisenssejä eri maihin ja rakentamaan hieman toisistaan eroavia kasinopelaamisen rakenteita – mitä jos kaikki EU:n alueella olisivat samalla viivalla? Koska meillä voisi olla tällainen tilanne, onko EGBA sellainen toimielin, joka saa omalla toiminnallaan EU:n päätöksentekijät etenemään sellaiseen suuntaan?

Euroopan peli- ja vedonlyöntiyhdistyksen (EGBA) EU-asioiden johtaja Vasiliki Panousi on tukenut ehdotettua ”Eurooppalaisen digitaalisen identiteetin” (E-ID) käyttöönottoa ja vedonnut sen etuihin sekä rahapelimarkkinoille että sen asiakkaille.

Jos sähköinen tunnus otetaan käyttöön, EU:n kansalaiset voisivat tallentaa sähköiseen lompakkoon henkilöllisyystietoja, kuten nimen, syntymäajan, sähköpostiosoitteen, pankkitilinumerot, todistukset, ajokortit ja todisteen covid-19-rokotustilanteesta.

Sähköinen tunnus, jolla muutettaisiin Euroopan komission voimassa olevaa sähköistä tunnistamista ja luottamuspalveluja koskevaa asetusta, edellyttäisi sekä julkisten elinten että yksityisen sektorin organisaatioiden tarjoavan sitä käyttäjilleen.

Tämän seurauksena verkkoalustojen – kuten uhkapelisivustojen sekä sähköisen kaupankäynnin ja sosiaalisen median sivustojen – olisi hyväksyttävä sähköiset tunnukset iän ja identiteetin tarkistamiseksi, ja kuluttajien olisi voitava tunnistaa itsensä sähköisesti, jakaa asiakirjoja ja luoda sähköisiä allekirjoituksia kaikkialla EU:ssa.

”Standardoitu , yleiseurooppalainen henkilöllisyyden todentamismenetelmä tarjoaisi siten online-rahapelioperaattoreille uuden, virtaviivaisen menetelmän monien eri sääntöjen noudattamiseksi ja auttaisi vähentämään hallinnollisia ja vaatimustenmukaisuuskustannuksia erityisesti niiden yritysten osalta, jotka toimivat useissa jäsenvaltioissa”, Panousi huomautti puhuessaan tammikuussa 2022 International Masters of Gaming Law Magazine -lehdessä.

”EU:n laajuinen sähköinen henkilötodistus vahvistaisi nykyisiä prosesseja, joilla estetään alaikäisten pääsy sähköiseen rahapelitoimintaan, ja vaikuttaisi myönteisesti EU:n taisteluun rikollista ja vilpillistä toimintaa vastaan.”

EGBA on todennut, että asetusta aletaan soveltaa jäsenmaihin aikaisintaan vuonna 2023, ja Euroopan komissio asettaa tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä 80 prosenttia EU:n kansalaisista käyttää sähköisen tunnuksen lompakoita.

Lisäksi on keskusteltu siitä, missä määrin E-ID: t parantavat pelaajien suojaa, koska itsesyillyt pelaajat on tiedotettava tekniikasta ja voitava tehdä tietoon perustuvia päätöksiä sen käytöstä. Tämä edellyttää, että pelaajat päättävät jakaa lompakossaan erityisiä tietoja itsensä poissulkemisesta.

Panousi vaikutti kuitenkin olevan horjumaton tällaisista huolenaiheista ja sanonut: ”Se tarjoaisi myös kansallisille rahapeliviranomaisille standardoidun välineen asiakkaiden tunnistamiseksi erittäin varmasti ja operaattorin vaatimustenmukaisuuden tukemiseksi lainkäyttöalueellaan.

”Operaattoreiden työn virtaviivaistamisen lisäksi E-ID parantaisi myös asiakaskokemusta. Verkkopalvelujen alati kasvavalla aikakaudella pelaajat voisivat helposti tarkistaa henkilöllisyytensä napin painalluksella.”

EGBA:n tuki tälle aloitteelle on pitkäaikaista, sillä järjestö hahmotteli tunnuksen hyötyjä viime vuoden kesäkuussa sen jälkeen, kun Euroopan komissio (EY) ehdotti käsitettä ensimmäisen kerran. Panousin äskettäiset kommentit toistavat EGBA:n alustavaa tukea hankkeelle, erityisesti vaatimustenmukaisuuden osalta.