Kasinotarjoukset – Casino bonuses

Kasinotarjoukset ovat olleet kansainvälisen kasinomarkkinoinnin viime vuosien kulmakivi, mutta tulevian vuosina kasinomarkkinointi tarvitsee myös uusia tuulia – niitä ovat jo nyt tuoneet erilaiset striimauspalvelut omine striimeineen, joita lähettävät sekä kasinot että yksittäiset striimaajat.

Carnival News Companyllä on kontaktit sekä striimaajiin, pelaajiin että sisältötuottajiin. Kysy lisää palveluistamme, jos voisimme vaikka auttaa teitä tarpeeseenne.

Linkkien rakentamista, teemoitettuja nettisivustoja.. sisältöä offpage SEO tukemista….


Casino deals have been the cornerstone of international casino marketing in recent years, but in the coming years casino marketing will also need new winds – they have already been brought by various streaming services with their own streams, broadcast by both casinos and individual streamers.

Carnival News Company has contacts with streamers, players and content producers alike. Ask more about our services if we could help you with your needs.

Link building, themed web sites, content with offpage SEO supprt….