Useat uudet lakiesitykset, jotka sallisivat urheiluvedonlyönnin Missourissa, ovat edenneet osavaltion lainsäädäntöelimessä.

Senaatin lakiesitykset 643, 1046 ja 1061 ovat kaikki tällä hetkellä odottamassa senaatin määrärahakomiteaa sen jälkeen, kun ne on lähetetty sinne viimeisissä kuulemisissa.

Komitea kuulee jokaisen näistä lakiehdotuksista 9. maaliskuuta. Nämä lakiesitykset sisältävät erilaisia ehdotuksia, joiden yhteisenä tavoitteena on laillistaa urheiluvedonlyönti Missourissa.

SB643 esiteltiin ensimmäisen kerran 5.1.2022. Se pyrkii kumoamaan Missourin tarkistetun perussäännön kolme osaa ja säätämään 17 uutta osiota, joissa esitetään yksityiskohtaisesti, miten urheiluvedonlyönti toteutettaisiin osavaltiossa.

Lakiekstin mukaan urheiluvedonlyönnin operaattorit maksavat alkuperäisen 50 000 dollarin hakemusmaksun interaktiivisesta urheiluvedonlyöntilisenssistä Missourissa ja 20 000 dollarin lisenssin uusimismaksun. Näin lisenssinhaltija voi tehdä sopimuksen enintään kolmen yksilöllisesti brändätyn online-urheiluvedonlyöntialustan kanssa.

SB1046, joka otettiin käyttöön 11.1.2022, toteaa, että 10%: n panostusveroa sovellettaisiin urheiluvedonlyönnistä saatuihin oikaistuihin bruttotuloihin. Tästä verosta saatavat tulot menisivät valtion kassaan koulutusrahaston pelitulojen hyväksi. Jos se hyväksytään, se kumoaisi yhden osan Missourin tarkistetusta perussäännöstä ja säätäisi 14 lisäjaostosta.

Operaattorit, jotka etsivät interaktiivista urheiluvedonlyöntilupaa, joutuvat maksamaan ensimmäisen 100 000 dollarin maksun sekä 50 000 dollarin lisenssin uusimismaksun joka toinen vuosi.

Lakiesitys antaisi myös luvanvaraisille tiloille, joiden tilat ovat veneessä, mahdollisuuden tarjota palvelujaan jopa kolmen online-urheiluvedonlyöntialustan kautta.

Kolmas senaatin urheiluvedonlyöntilaki, SB1061, esiteltiin 13.1.2022. SB1046:n tavoin se aikoo kumota Missourin tarkistetun perussäännön yhden osan ja lisätä siihen 14 uutta jaksoa. Tämä lakiehdotus säätäisi myös 10%: n panostusveron urheiluvedonlyönnistä saaduista oikaistuista bruttotuloista, ja tulot menisivät pelitulot koulutusrahastoon. Interaktiivisesta urheiluvedonlyöntiluvasta maksettaisiin 100 000 dollarin alkumaksu, ja kahden vuoden välein maksettaisiin 50 000 dollarin uusimismaksu.

Kuten SB1046, tässä laissa nähtäisiin veneeseen perustuvat lisensoidut tilat, jotka tarjoavat palveluitaan jopa kolmen online-urheiluvedonlyöntialustan kautta.

Viimeinen säädös, house bill 2556, on tällä hetkellä osavaltion edustajainhuoneessa. Se otettiin käyttöön 25.1.2022. Julkisen politiikan erityisvaliokunta hyväksyi sen äänin 4-2 aiemmin tässä kuussa. Lakiesitys korvasi toisen yrityksen laillistaa urheiluvedonlyönti, HB2502, komiteaprosessin aikana. Se menee nyt äänestyksen jälkeen parlamentin työjärjestyksen hallintoa valvovalle valiokunnalle. Jos lainsäädäntö hyväksytään, se voi kumota osan Missourin tarkistetusta perussäännöstä ja antaa 15 uutta säännöstä.

Jos operaattori haluaa saada interaktiivisen urheiluvedonlyöntilisenssin, lainsäädännössä säädetään, että sen on maksettava 150 000 dollarin hakemusmaksu ja 125 000 dollarin uusimismaksu.

Useat lakiesitykset, joilla pyrittiin sallimaan urheiluvedonlyönti Missourissa, etenivät parlamentin kehittyvien asioiden komitealle viime vuoden toukokuussa, mutta eivät edenneet pidemmälle.