Unkarin parlamentti on ottanut käyttöön verkkopelilainsäädännön, joka avaa markkinat yksityisille verkko-operaattoreille ja lopettaa nykyisen valtion urheiluvedonlyöntimonopolin.

Unkarin pelilakien aiemmassa iteraatiossa, joka kirjoitettiin vuonna 2014, maalla toimivat kasino-operaattorit saivat hakea online-kasino- ja pokerilisenssejä, kun taas online-urheiluvedonlyönti rajoittui valtion johtamaan Szerencsejáték Zrt -vedonlyöntimonopoliin.

Uusien ehdotusten mukaan Euroopan talousalueen operaattorit voivat vapaasti lanseerata online-pelitarjouksia maassa Unkarin pelialan sääntelyviranomaisen luvalla. Toistaiseksi myönnettävien lupien määrää ei ole rajoitettu.

Kaikki toimijat, jotka ovat tarjonneet igamingia Euroopassa ilman lisenssiä hakemustaan edeltäneiden kymmenen vuoden aikana, eivät saa toimia Unkarissa.

Lainsäädäntö sallii myös luottokorttien käytön verkkotalletuksiin edellyttäen, että ne ovat yhteydessä valtuutettuun maksupalveluntarjoajaan.

Kaikilla toimiluvan saajilla on myös oltava vähintään 1 miljardin Unkarin forintin (2.8m euron) osakepääoma. Unkarin valtiokonttorille maksetut lisenssimaksut maksavat 600 miljoonaa forinttia (1,7 miljoonaa euroa). Toimijoiden on myös annettava 250 miljoonan forintin vähimmäistakuu, kun taas toimijoiden verokantaa ei ole vielä määritetty.

Lainsäädännön muutoksilla pyritään varmistamaan pelaajien suojelun korkeampi taso. Koska lakiehdotuksessa tunnustetaan, että kilpailukykyisemmät pelimarkkinat voisivat kannustaa liialliseen rahapelaamiseen, siinä säädetään, että operaattori laatii pelaajien suojelusuunnitelman ”vastuullisen pelaamisen periaatteen ja pelaajien suojelun mukaisesti”.

Lainsäädännön tekstissä selitetään: ”Vapautetuilla online-vedonlyöntimarkkinoilla useat yksityiset yritykset kilpailevat keskenään, joten vaarana on, että kannustetaan liialliseen rahapelaamiseen vastuullisen pelaamisen periaatteen maksimoinnin sijaan.

”Siksi luonnoksen tavoitteena on vapauttaa etäpelaaminen korostamalla pelaajien suojelua ja ottamalla käyttöön takuusääntelyelementtejä, jotka suojaavat pelaajien etuja.”

Lakiesitys on odotusajan alainen sen jälkeen, kun siitä on ilmoitettu Euroopan komissiolle 4.

Euroopan unionin tuomioistuin päätti vuonna 2017 , että Unkarin verkkopelaamista koskevat säännöt sulkivat laittomasti eurooppalaiset operaattorit lisensointiprosessin ulkopuolelle.

Tämä seurasi Kindred Groupin Unibet-brändin viemistä oikeuteen väittäen, että kansainväliset operaattorit eivät kyenneet täyttämään Unkarin verkkolisensointia koskevia ehtoja. Unkarin esimerkki ja eteneminen on yksi hyvä esimerkki ajateltaessa Suomen rahapelijärjestelmä mahdollista muuttumista tulevaisuudessa. Tällä hetkellä Suomessa käytävä keskustelu rahapelien voittovarojen uudelleen jakamisesta on niin kärjistynyttä, että asioita ei pystytä käsittelemään ilman tunteita. Puhutaan Veikkauksen voitttomääräisen rahan ottamisesta suoraan valtion budjetista, ilman suoria suhteita Veikkauksen tulokseen, mutta tarkemmin uusia ajatuksia lukemalla käykin ilmi, että mitään varsinaisesti uutta ei ole tapahtumassa, vaan kyseessä on Suomessa enemmänkin puhetta ilmassa kuin oikeasti muutoksia. Suomi on edelleen etenemässä ainoana EU-maana monopolina rahapeleissään.