Suomalaisen rahapelaamisen monopolin Veikkauksen teettämä tutkimus paljasti, että ongelmapelaajien määrä maassa on laskenut 1,8 prosenttia vuodentakaisesta 0,8 prosenttiin.

Kysely toteutettiin elokuusta marraskuuhun 2021, ja siihen osallistui 5 003 15–74-vuotiasta vastaajaa.

Se sisälsi 20 kysymystä ja perustui South Oaks Gambling Screen (SOGS) -pisteisiin, jotka mittaavat vastaajan ongelmia.

Vastaajalle annettiin jokaisesta riskiin viittaavasta vastauksesta yksi piste ja riskitaso, joka perustui seulonta-aikana saamiensa pisteiden määrään.

Vastaajat luokiteltiin SOGS-pisteiden perusteella kahteen ryhmään: riskitasot 1–2, jotka viittaavat kohtalaiseen riskiin, ja tasolle 3 tai ylöspäin, mikä viittaa vakavaan riskiin.

Tutkimuksessa havaittiin, että ongelmapelaaminen väheni 1,8 % marraskuun 2020 ja marraskuun 2021 välisenä aikana. Tämä havaittiin ottamalla rahapeliriskiin ilmoittaneiden vastaajien määrä ja mittaamalla niitä Suomen väestöön nähden.

Suomessa oli marraskuun 2020 ja marraskuun 2021 välisenä aikana arviolta 75 000 ihmistä, mikä on 0,8 prosenttia väestöstä. Tämä on vastoin 100 000 ihmistä huhtikuun 2020 ja marraskuun 2020 välisenä aikana, mikä muodosti yli 2% koko väestöstä.

Lisäksi 59% ilmoitti rahapeleistä kyselyä edeltäneiden 12 kuukauden aikana, mikä oli 9,2% enemmän kuin edellisvuonna.

Iän mukaan jakaen nuorilla aikuisilla oli korkeimmat riskitasot.

15–17-vuotiailla riskitasoilla 1–2 oli 1,1 prosenttia vastaajista. Alle 1% kirjattiin tasolla 3 ja sitä enemmän.

Tämä kasvoi jyrkästi seuraavassa ikäryhmässä, jossa yhteensä 15 prosenttia 18–24-vuotiaista putosi riskitasojen 1–2 ja 3,7 prosentin välillä.

Vastauksissa kävi myös ilmi, että ongelmapelaaminen oli keskimäärin yleisempää miehillä. Kaikista miesvastaajista 13 % kirjattiin uhkapelaajiksi riskitasoilla 1–2, kun naisista vastaava luku oli 7,4 prosenttia.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että online-rahapelit olivat yleisimpiä 35–49-vuotiailla, ja siihen osallistui 36 prosenttia ikäluokasta.

Jos osallistuja sai vähintään kolme SOGS-pistettä, heiltä kysyttiin, millä peleillä he kokivat ongelmia pelaamisessa. Yhteensä 50 % vastaajista nimesi Veikkauksen tarjoamat pelit ja 22 % nimesi sekä Veikkauksen pelejä että muita toimijoita, joilla ei ole lupaa toimia Suomessa.

Online-kolikkopelit ja muut kasinopelit nimettiin kyselyn ongelmapelaajien parhaaksi uhkapelikoneeksi 21%: lla äänistä. Määrä kasvoi 19 prosentista vuonna 2020.

18 % vastaajien valinnasta oli 18 %, mikä on vuodentakautinen lasku 27 prosentista, kun taas suomen ulkopuolella olevat nettikasinon ja -peliautomaatit olivat 15 % vastaajista, kun se oli 17 %.

Suomen eduskunta hyväksyi joulukuussa 2021 maan arpajaislain ensimmäisessä käsittelyssään.

Jos laki hyväksytään lakiin, Veikkauksen peliautomaattien pakollinen tunnistaminen voitaisiin laajentaa koskemaan kaikkia rahapelimuotoja sekä maksuestoa kaikille toimijoille Veikkausta lukuun ottamatta.