Ruotsin online-peliteollisuus on ”varovaisen positiivinen”, kun maan hallitus julkaisi lakiehdotuksen, jossa vaadittiin lisenssejä B2B-toimittajille, ja päätti olla rajoittamatta markkinointia tiettyihin tunteihin.

Ruotsin hallitus julkaisi lopullisen versionsa suuresta rahapeliuudistusta koskevasta lakiesityksestä, jota ehdotettiin ensimmäisen kerran tammikuussa. Lakiin sisältyy vaatimus ”mukautetusta maltillisuudesta” markkinoinnissa.

Tämän uuden standardin mukaan ”pelien markkinointia olisi mukautettava siten, että siinä otetaan erityisesti huomioon se, että eri rahapelimuodot aiheuttavat erilaisia riippuvuusriskejä”.

Hallitus selvensi, että uusi ”mukautettu maltillisuus” ei ole sama kuin ”erityinen maltillisuus”, joka on alkoholin markkinoinnille asetettu standardi ja jota ehdotettiin rahapelilainsäädännön uudeksi standardiksi. Ruotsissa alkoholimarkkinointi ”ei saa olla tunkeilevaa, sisältää tiedotusta tai kehottaa ihmisiä käyttämään alkoholia”.

Vaatimus ”mukautetusta maltillisuudesta” ei ole yhtä vakava kuin edellinen ehdotus kieltää ”korkean riskin” pelien mainokset klo 6.00-21.00 välisenä aikana, joita oli myös harkittu.

”Hallitus päätti, että tällainen kielto voi vaikuttaa haitallisesti sekä kanavointi- että mediatuloihin, kun taas monet riskiryhmiin kuuluvat ihmiset altistuvat edelleen mainoksille”, hallitus sanoi.

Hallitus päätti, että tällainen kielto voisi vaikuttaa haitallisesti sekä kanavointi- että mediatuloihin, kun taas monet riskiryhmiin kuuluvat ihmiset altistuisivat edelleen mainoksille.

Branschföreningen för Onlinespelin (BOS) pääsihteeri Gustaf Hoffstedt sanoi, että mainontakiellon puuttuminen tiettyjen tuntien välillä oli lakiehdotuksen tärkein näkökohta.

”Se on täysin linjassa sen kanssa, mitä hallitus ilmoitti sisällyttävänsä, ja suhtaudumme varovaisen myönteisesti tähän lakiesitykseen”, Hoffstedt sanoi. ”Silmiinpistävintä on itse asiassa se, mitä ehdotukseen ei sisälly, kuten rahapelien mainonnan kieltäminen televisiossa, radiossa ja suoratoistomediassa klo 6–21.

”Olemme iloisia siitä, että hallitus on kuunnellut rahapelialan sidosryhmiä sekä useita kustantajia, jotka ovat huomauttaneet tällaisen ehdotuksen haitoista.”

Hoffstedt kuitenkin lisäsi, että vaikka ”mukautettu maltillisuus” -standardi on parannus kieltoon verrattuna, se oli silti erittäin epäselvä ja jättäisi toimialan epävarmaksi siitä, miten se voi tai ei voi markkinoida itseään.

”Jäljellä oleva huolenaihe on ehdotus ”mukautetusta maltillisuudesta”, hän sanoi. ”Se näyttää olevan riskiluokituksen parafraasi, ja se, mitä se todella tarkoittaa, avaa oikeudellisen epävarmuuden.

”Tässä yhteydessä lainsäätäjän tulisi pohtia, haluaako se todella lisätä sääntelytoimenpiteiden tulkintaan liittyvää epävarmuutta, epävarmuutta, joka uhkaa johtaa pitkittyneisiin oikeudenkäynteihin.”

Lakiesitys sisältää myös monia samoja tärkeitä aiheita kuin alkuperäinen ehdotus, mukaan lukien yritysten välisten ohjelmistotoimittajien lisenssit.

Sääntöjen mukaan peliohjelmistolisenssistä tulisi pakollinen toimittajille, jotka tarjoavat palvelujaan operaattoreille Ruotsissa. Tämä auttaisi hallituksen mukaan rajoittamaan luvatonta pelaamista maassa.

Maaliskuussa avatussa kuulemisessa hahmoteltiin yksityiskohtaisesti, miten nämä luvat toimisivat. Ehdotettujen sääntöjen mukaan toimittajalisenssien hakemusmaksu, joka voi kestää enintään viisi vuotta, olisi 120 000 Kruunua.

B2B-lisenssinsaajien pääkonttorin on sijaittava Euroopan talousalueella tai perustettava toimisto Ruotsiin.