Kindred antoi tänään kirjallisen vastauksen Ruotsin hallituksen ehdotukseen jälleen uudesta väliaikaisesta lisensoidun verkkopelaamisen rajoittamisesta meneillään olevan pandemian vuoksi. Edelliset rajoitukset päättyivät 14.11.2021.  

Lyhyesti sanottuna Kindredin kokonaisarvio on, että toimenpiteet pikemminkin heikentävät kuin vahvistavat kuluttajansuojaa, mikä on ehdotettujen rajoitusten tavoite. Rajoitukset haittaavat lisenssinsaajien huolenpitovelvollisuutta ja vaikutuskanavaa negatiivisesti, mitä jopa peliriippuvuusjärjestöjen edustajat ovat huomanneet. Kindred korostaa vastauksessaan Ruotsin hallitukselle, ettei se etene ehdotuksessa.

Kindred:

Ruotsin pandemian reaktioiden vertaaminen muiden maiden reaktioihin on todella ollut vuoristorataa. Vaikka olemme sitä mieltä, että hallituksen toimet pandemian johdosta ovat yleisesti ottaen olleet käytännöllisiä ja mahdollistaneet ruotsalaisen yhteiskunnan mahdollisimman avoimen toiminnan, online-rahapelialan rajoitukset ovat olleet perusteemattomia eivätkä ne ole täyttäneet näyttöön perustuvan päätöksenteon kriteerejä. Ruotsin parlamentin perustuslakivaliokunta jopa nuhteli asiasta vastaavaa ministeriä Ardalan Shekarabia siitä, että hän väitti perusteettomasti, että uhkapelaaminen nettikasinoilla oli lisääntynyt pandemian aikana.

Nykyisessä ehdotuksessa rahapelien rajoittamiseksi ei esitetä nimenomaisia tosiasioita ja konkreettisia todisteita päätöksen perustaksi. Toisin kuin viimeaikainen ja myönteinen vastauksemme saman hallituksen tutkintaraporttiin otteluiden sopimisesta ja luvattomasta rahapelitoiminnasta, meidän on vaikea löytää mitään myönteistä ministeriön ehdotuksen perusteella.

Vastustamme toimenpiteitä pääasiassa sillä, että ne vaikeuttavat toimiluvan saaneiden rahapeliyhtiöiden huolellisuusvelvoitteen täyttämistä ja vaikuttavat kielteisesti kanavointiin kannustamalla rahapelejä luvattomien operaattoreiden kanssa. Vaatimus ottaa käyttöön lisätoimenpiteitä, kuten 96 tunnin sulkusääntö, aiemmin toteutettujen toimenpiteiden lisäksi hyvin lyhyessä ajassa saattaa johtaa toimenpiteiden heikkoon täytäntöönpanoon ja satunnaiseen kilpailun vääristymiseen Ruotsin rahapelimarkkinoilla.

Jos Ruotsin hallitus vakavista vastalauseista huolimatta päättää edetä tilapäisissä rahapelivastuutoimenpiteissä, yksinkertaisin ja vähiten ongelmallinen ratkaisu olisi ottaa käyttöön täsmälleen samat toimenpiteet kuin edellisellä rajoituskaudella.

Pär Nygårds, Public Affairs Manager Kindred