Monessa maassa eri puolilla maailmaa käydään jatkuvasti keskusteluja rahapelien tarjoamisesta ja markkinoimisesta. Usein kyse on valtiollisten instanssien halusta varmistaa tarpeeksi tulorahoitusta valtiolle, mutta joskus kyse on paljon muustakin – kuten Suomessa, missä kyse on ollut satojen tukirahaa saavien yhdistysten ja hankkeiden himmeli joka on kasvanut monopolin tukemana lähes miljardin euron tukipotiksi – sellaisen hajottamiseen, eivät riitä edes todelliset faktat – jos niitä edes pääse esittämään.

Mitä sitten yksi maailman suurimmista ja laajemmin toimivista rahapelioperaattorista kirjoitti avoimesti, eli Kindred Groupin UK toimintojen pomo Neil Banbury:

Me kaikki haluamme näyttöön perustuvan keskustelun uhkapeleistä. Kindredissä avaamme tilastojamme ja tietokantajamme vielä enemmän keskustelun tueksi.

Rahapeliyhtiöillä on selkeät taloudelliset kannustimet haittojen ehkäisemiseksi ja väitteet riistävästä liiketoimintamallista, jotka ovat pohjimmiltaan väärinymmärrettyjä pörssinoteerattujen rahapelioperaattoreiden taloutta. Siksi väite, jonka mukaan yli 60 prosenttia voitoista tulee 5 prosentilta uhkapelaajista, jotka ovat vaarassa joutua vaaraan, on virheellinen, ja sen jatkuva käyttö julkisessa keskustelussa – myös Times Red Boxin artikkelissa juuri tällä viikolla – rajoittaa meidän kaikkien mahdollisuuksia käydä rakentavaa keskustelua. Varmistaaksemme, että käymme tervettä keskustelua tosiasioiden ja todisteiden perusteella, Kindred päätti vuonna 2021 – osana strategiaamme saavuttaa nolla prosenttia haitallisista rahapeleistä saamistamme tuloista vuoteen 2023 mennessä – tulla ensimmäiseksi uhkapelioperaattoriksi, joka avasi tietonsa, ja paljastaa korkean riskin käyttäytymisestä saamiensa tulojen määrän. Viime viikolla päätimme mennä askeleen pidemmälle julkaisemalla UK markkinoiltamme erityisiä tietoja varmistaaksemme, että keskustelu, jota käymme yhdessä ennen hallituksen valkoista kirjaa, pitää paikkansa. Konsernitasolla noin 4% liikevaihdosta tulee korkean riskin pelaajilta. Ja uudet tietomme osoittavat, että vuonna 2021 Kindredin tulot, jotka on saatu pelaajilta, joilla on korkean riskin käyttäytyminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, laskivat 16 % .

Työkaluja kehitetään ongelmapelaajien tunnistamiseksi

Tietomme osoittavat myös, että korkeampien kulutustilien tulojen riskiprofiili on huomattavasti alhaisempi kuin alhaisempien kulutustilien riskiprofiili, mikä osoittaa, että kertomus korkeammasta kulutustasosta, joka automaattisesti rinnastetaan suurempaan vahinkotasoon, ei pidä paikkaansa.

Tietomme osoittavat myös, että räätälöinti riskiprofiilin mukaan (sen sijaan, että sovellettaisiin yleisiä kiinteitä toimenpiteitä), auttaa varmistamaan, että vähäriskisiä asiakkaita ei tarpeettomasti työnnetä turvallisempien lisensoitujen ympäristöjen ulkopuolelle. Yhteistyössä kohtuuhintaisuutta koskevien kumppaneiden kanssa Kindred Group on pystynyt pienentämään mahdollisesti taloudellisesti heikossa asemassa olevien tilien tulot alle 1 prosenttiin.

Vaikka käytämmekin huomattavia resursseja ja vaivaa parantaaksemme työkalujamme mahdollisten ongelmapelaajien tunnistamiseksi ja auttamiseksi, olemme selvillä siitä, että matkamme ei ole vielä valmis. Teknologiapainotteisena rahapeliyhtiönä näemme tekoälyteknologiassa ja massadatassa suurta potentiaalia tarjontamme turvallisuuden parantamiseksi. Teknologiamme arvioi riskejä reaaliajassa käyttämällä DSM-5-indikaattorien tietokontteja varmistaen, että luokitus perustuu käyttäytymiseen ja taloudellisiin indikaattoreihin.

Player Safety Early Detection System -järjestelmän kautta, joka perustuu datan ja teknologian hyödyntämiseen yli 25 datapisteestä, käynnistämme vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa riskin kasvaessa. Mitä suurempi riski, sitä merkittävämpi vuorovaikutus.

Julkaisemamme tiedot osoittavat, että neljä viidennestä asiakkaastamme käyttäytyi paremmin väliintulomme jälkeen. Nyt katseemme on viimeisessä viidenneksessä. Meidän on kuitenkin työskenneltävä yhdessä saavuttaaksemme yhteisen tavoitteemme vähentää haitallista rahapelaamista Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Käyttämällä uusinta tekniikkaa yrityksenä näemme rohkaisevan edistyksen ongelmallisen käyttäytymisen tunnistamisessa ja sen pysäyttämisessä. Tämän pitäisi olla yhteinen painopisteemme. Kindredissä on selvää, että tarvitaan tosiasioihin ja todisteisiin perustuvaa tervettä keskustelua niiden tulosten parantamiseksi, joilla on ongelmia pelaamisensa kanssa. Varmistamalla, että me kaikki käytämme täsmällistä tietoa julkisessa keskustelussa, voimme saavuttaa tämän. Jos haluat ymmärtää enemmän tietojamme ja teknologialähtöistä lähestymistapaamme ongelmapelaamisen poistamiseen, keskustelemme mielellämme lisää.

Ystävällisin terveisin

Neil Banbury

Ison-Britannian johtaja, Kindred Group