Intian tavaroiden ja palveluiden verovaliokunta (GST) on ilmoittanut tasaisesta 28 prosentin liikevaihtoverosta online-uhkapelille, kasinopeleille ja hevoskilpailuihin liittyville vedoille. GST-neuvosto ilmoitti päätöksestä 50. GST-neuvoston kokouksessa.

GST ei ole vahvistanut, milloin verokanta tulee voimaan, vaikka nykyiseen lainsäädäntöön on tehtävä muutoksia veron helpottamiseksi. Uusi vero otetaan käyttöön panoksen täyden arvon perusteella eikä bruttopelitulojen (GGR) perusteella, mikä tekee siitä liikevaihtoon perustuvan veron.

Pohjimmiltaan jokaisesta kuluttajan käyttämästä 100 rupiasta operaattori maksaa 28 rupiaa veroa.

Online-uhkapelin tapauksessa veroa sovelletaan kaikkien operaattoreiden kanssa tehtyjen vetojen täyteen arvoon.

Maalla sijaitsevien kasinoiden tapauksessa vero koskee jokaisella paikalla ostettuja pelimerkkejä niiden nimellisarvolla. Ravikilpailujen osalta veroa sovelletaan vedonlyöjien ja totalisaattorien kanssa tehdyistä vetojen täydestä arvosta.

Keskustelu liikevaihtoon tai GGR-veroon perustuvasta verosta

Muutokset verokantoihin tehtiin vastauksena ministereiden ryhmän (GOM) toiseen raporttiin. Tämä raportti jätettiin ennen viimeisintä 50. GST-neuvostoa ja käsitteli uhkapeliin liittyviä verotuskysymyksiä.

Tämä seurasi aiempaa kesäkuussa 2022 jaettua tutkimusta, joka sai GST:n pyytämään lisätutkimusta.

Uusimmassa raportissaan GOM päätti, että GST-neuvoston on päätettävä, tulisiko 28 prosentin veroa soveltaa liikevaihtoon vai GGR:ään. Lopulta GST valitsi täyden arvon GGR:n sijaan.

Koostuen Unionin rahoitusministeristä ja edustajista kaikista Intian osavaltioista ja liittoalueista, GST-neuvostolla on valta päättää veroasteista, vapautuksista ja hallinnollisista menettelyistä.

AIGF arvostelee ”erittäin haitallista” verokantaa

Uutiset saivat aikaan negatiivisen reaktion All India Gaming Federation (AIGF) -järjestöltä, joka on Intian online-uhkapelien kattojärjestö.

AIGF:n julkaisemassa lausunnossa se totesi, että verokanta vaikeuttaa yritysten selviytymistä. Lisäksi se voi johtaa siihen, että entistä useammat pelaajat kääntyvät luvattomien operaattorien puoleen.

”Tämä päätös on äärimmäisen haitallinen koko intialaiselle pelialalle, sillä talletuksiin sovellettava GST lisää vastuita 400-500 %, ja se johtaa satojen tuhansien työpaikkojen menetykseen”, AIGF totesi.

”Tällä verotuksella yritykset maksavat enemmän veroja kuin mitä ne saavat tuloja. Pelaajat ajautuvat tahattomasti harmaan markkinan operaattoreiden puoleen, jotka ovat tarjonneet palvelujaan laittomasti Intiassa. Tämä estää kilpailua, estää innovaatioita ja haittaa alan kasvupotentiaalia.

”Neuvoston suosituksen täytäntöönpano vaikuttaa epäsuhtaisesti suureen määrään pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä startupeja. Se vaikeuttaa niiden selviytymistä.”

Intian uhkapelisäädökset

Uusi verokanta merkitsee toista suurta muutosta Intian online-uhkapelien markkinoilla tänä vuonna.

Tammikuussa Intian hallitus julkaisi uuden sääntöjen sarjan online-uhkapelien sääntelyä varten.

Muutokset huomauttavat, että tarjottavien online-pelien ei tule rikkoa voimassa olevia lakeja, mukaan lukien osavaltiokohtaiset uhkapelikiellot.

Itsesääntelyelimet

Sen sijaan, että perustettaisiin valtion säätelijä, muutokset esittävät ehdotuksia itsesääntelyelimille. Nämä elimet koostuisivat online-pelialan yrityksistä ja ne olisivat vastuussa alan sääntöjen luomisesta.

Näiden elinten keskeisiin painopistealueisiin kuuluu pelaajien suojeleminen haitoilta, riippuvuuden käsitteleminen, talousrikosten ehkäisy ja lasten suojeleminen.

Kaikkien elinten tulisi sisältää edustaja alan, urheilun tai viihteen, pelaajien edustaja, psykologian tai kuluttajakasvatuksen asiantuntija sekä hallituksen nimittämä julkinen politiikan asiantuntija.

Jos elin ei luo riittäviä standardeja, hallitus voi ryhtyä toimenpiteisiin noudattamattomuuden korjaamiseksi. Tarvittaessa se voi keskeyttää tällaisen elimen rekisteröinnin.