Lottomatican yhdeksän kuukauden ja 30. syyskuuta välisenä aikana liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisvuodesta johtuen International Game Technologyn aiemmin omistamien B2C-omaisuuden hankinnasta, vaikka kustannusten nousu johti tappioiden kasvuun.

Pääomasijoitusjätti Apollo Globalin tukeman pelitoiminnan liikevaihto kasvoi yhdeksän kuukauden ajalta 523,1 miljoonaan euroon (439,3 miljoonaa puntaa / 590,7 miljoonaa dollaria). Tämä johtui suurelta osin 235,1 miljoonan euron osuudesta IGT:n omaisuudesta, joka hankittiin aiemmin tänä vuonna 950 miljoonan euron kaupalla ja yhdistettiin 30. huhtikuuta alkaen.

Tuotekohtaisesti jaettuna kaikki tuotesegmentit kahta lukuun ottamatta raportoivat vuosittaisesta kasvusta. Lottomatican verkkodivisioona oli erottuva menestyjä, jonka liikevaihto kasvoi 66,9 miljoonasta eurosta 196,9 miljoonaan euroon vuoden 2020 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. 

Operaattori totesi, että Covid-19-toimenpiteet, jotka vaikuttivat henkilökohtaiseen pelaamiseen, eivät vaikuttaneet verkkoon, ja se hyötyi myös tuotevalikoiman ja sivuston suunnittelun parannuksista sekä vähittäismyyntikanavan lisääntyneestä ristiinmyynnistä ja optimoidusta markkinoinnista. 

Tämä auttoi verkossa panostetut summat nousemaan 4,60 miljardiin euroon, kun taas yksittäisten aktiivisten käyttäjien määrä nousi jyrkästi edellisen vuoden 253 204:stä 813 790:een. 

Amusement with prizes (AWP) -koneet olivat Lottomatican toiseksi suurin rahoittaja, ja niiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 139,6 miljoonaa euroa. Tämä edusti 43,6 %:n parannusta edellisvuoteen verrattuna, kun IGT-hankinta lisäsi operaattorin AWP-toimilupien määrää 29 306:sta 70 288:aan. 

Keskimääräinen käytössä olevien koneiden määrä kolmen vuosineljänneksen aikana oli 44 550, ja asiakkaat panostivat koneisiin tällä ajanjaksolla 1,30 miljardia euroa. 

Kolmanneksi nousi videolottoterminaali (VLT), jonka liikevaihto oli 118,8 miljoonaa euroa, kasvua 94,2 %. Sekä VLT- että AWP-segmenteille vaikutti Italian ns. Green Passin käyttöönotto, joka asiakkaiden on näytettävä päästäkseen pelisaliin, vedonlyöntikauppaan tai bingohalliin. 

Lottomatica kertoi, että sen käyttöönoton jälkeen 6. elokuuta laitteiden panostus on vähentynyt, ennen kuin tulot elpyivät syyskuusta. 

Operaattorin vedonlyöntiliiketoiminnan liikevaihto kuitenkin laski 42,6 prosenttia 65,3 miljoonaan euroon, ja panostukset laskivat 38,9 prosenttia 508,2 miljoonaan euroon. Myös vähittäiskaupan ja katutoiminnan osuus liiketoiminnan puolesta toimivien alitoimiluvan saajien osalta väheni 2,6 miljoonaan euroon. Liiketoiminta kirjasi lisäksi 5,1 miljoonaa euroa tuloja kolmansilta osapuolilta, yhteensä 528,2 miljoonaa euroa yhdeksän kuukauden aikana. 

Liiketoiminnan nopea laajentuminen kuitenkin nosti kustannukset tuntuvasti. Kolmannen osapuolen jakelukustannukset nousivat 39,7 prosenttia 267,2 miljoonaan euroon, kun taas toimilupamaksut kasvoivat 16,1 miljoonaan euroon ja alustakustannukset lähes kaksinkertaistuivat 25,3 miljoonaan euroon. 

Muiden 23,3 miljoonan euron välittömien kulujen jälkeen Lottomatican maksukate (liikevaihto miinus välittömät kulut) oli 196,3 miljoonaa euroa, kasvua 59,4 %. Kun vielä 72,9 miljoonan euron käyttökulut huomioitiin, tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) kasvoi 44,4 % vuodentakaisesta 123,4 miljoonaan euroon. 

Kuitenkin, kun poistot ja arvonalentumiset, rahoituskulut ja muut käyttökatteen ulkopuoliset kulut sisällytettiin mukaan, liiketoiminnan tappio ennen veroja kasvoi 61,4 miljoonaan euroon. Tätä pienensi hieman tuloveroetu, vaikka yhdeksän kuukauden nettotappio kasvoi 29,4 miljoonasta eurosta 60,6 miljoonaan euroon. 

Carnival News toimittaa päivttäin uutisia e-urheilusta, sekä viihteestä. Oheessa linkit itse kullekin aiheelle.