Binaari ja valuuttakauppa IG Group on saattanut velkansa päätökseen jälleenrahoitusohjelman avulla ja ottanut käyttöön pitkän aikavälin rahoitusrakenteen, mikä nosti luottolimiittejään 600 miljoonaan puntaa (701 miljoonaa euroa/803 miljoonaa dollaria).

Jälleenrahoitusaloite sisälsi 300 miljoonan punnan suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun, jotka erääntyvät vuonna 2028 ja joiden korko on 3,125 prosenttia.

Tämä herätti IG Groupin mukaan vahvaa sijoittajakysyntää, minkä ansiosta yritys pystyi kiristämään hinnoittelua ja kasvattamaan kokoaan alustavista viitteistä.

IG Group sai myös uuden 300 miljoonan punnan sitovan luottolimiittisopimuksen (RCF), jonka alkuperäinen maturiteetti on kolme vuotta. Tähän sisältyi myös mahdollisuus pidentää 400 miljoonaan puntaa ja pyytää kaksi yhden vuoden pituista maturiteettia.

Lisäksi IG Group pystyi maksamaan takaisin ja peruuttamaan nykyiset 125 miljoonan punnan suuruiset uusiutuvat luottosopimukset ja 250 miljoonan punnan määräaikaiset lainat.

Aloite lisäsi IG Groupin mukaan käytettävissä olevia luottolimiittejä 375 miljoonasta puntaa 600 miljoonaan puntaa, mikä saattaa nousta jälleen 700 miljoonaan puntaa.

”Tämä kattava jälleenrahoitus luo pitkän aikavälin rahoitusrakenteen, joka tarjoaa konsernille tasapainoisen yhdistelmän etuoikeutettuja velkajärjestelyjä houkuttelevilla maturiteetilla”, IG Groupin talousjohtaja Charlie Rozes sanoi.

”Tämän ansiosta hallitus voi jatkaa luottavaisesti arvoa lisäävien strategisten tavoitteidensa saavuttamista ja samalla hallita riskejämme vahvistamalla pääomapohjaamme ja likviditeettiasemaamme. 

”Toivotamme joukkovelkakirjalainanhaltijat tervetulleiksi liiketoiminnan uusiksi sidosryhmiksi ja olemme erittäin kiitollisia pankeillemme heidän jatkuvasta tuestaan.”

Carnival News toimittaa päivttäin uutisia e-urheilusta, sekä viihteestä. Oheessa linkit itse kullekin aiheelle.