Laissa asetetaan viisi tavoitetta rahapelitoiminnan sääntelylle Gibraltarilla. Näitä ovat ”luottamuksen säilyttäminen rahapelimarkkinoilla”, kuluttajien ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten suojelu, ”oikeudenmukaisen ja vastuullisen” rahapelitoiminnan edistäminen, rahapelien ja rikollisuuden välisten yhteyksien sekä Gibraltarin yleisen edun ja maineen estäminen.

Regulus-kumppanit totesivat, että ensimmäisessä tavoitteessa ehdotetaan kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa alaan sen sijaan, että viranomaiset voisivat ”jakaa politiikat ja sääntelyvaatimukset yhdeksi tavoitteeksi ajattelematta liikaa, miten se voisi vaikuttaa muihin”.

Lopullisen tavoitteen osalta Regulus totesi, että se osoitti Gibraltarin aikovan osoittaa uskottavuutensa toimituspisteenä sen sijaan, että se siirtyisi kohti ”tummanharmaata” toimintaa.

Säännöissä tehdään myös muutoksia lisensointiin. Vaikka lisenssi- ja sääntelyelimet ovat edelleen erillisiä, siinä otetaan käyttöön vaatimus, jonka mukaan lisenssinsaajien on oltava ”riittävän aineellisesti läsnä” Gibraltarilla. Tämän säännön sanamuoto valittiin, jotta lupaviranomaisena toimiva valtiovarainministeri voisi joustaa ”laitteiden sijainnin ja muiden asioiden osalta”.

Tähän vaatimukseen liittyviä tekijöitä ovat laitteiden ”luonne, laajuus, tarkoitus ja käyttö” Gibraltarilla, ”luotavien ja ylläpidettävien työpaikkojen määrä ja luonne” sekä maksettujen verotulojen määrä.

Kynnysarvoehdot

Lakiehdotuksessa vahvistetaan myös tietyt ”kynnysarvoehdot”, jotka kaikkien toimijoiden on täytettävä saadakseen toimiluvan. Ne liittyvät heidän liiketoimintansa harjoittamiseen, omistajiensa soveltuvuuteen, vastuulliseen uhkapelaamiseen, rikollisuuden ehkäisyyn ja toimistojen sijaintiin.

”Toisin sanoen peruskäsitteitä ovat standardit ja soveltuvuus, ja niillä on riittävä aineellinen läsnäolo Gibraltarilla”, hallitus sanoi. ”Nämä ovat kriteerit sekä lisenssin myöntämiselle että jatkuvalle lupaviranomaisen oma-aloitteiselle päätökselle harkita luvan peruuttamista tai muuttamista.”

Suuri osa rahapeliasioista vastaavan komission jäsenen valvontavaltuuksia koskevasta lakiesityksestä laadittiin samaan aikaan gibraltarilaisen rahoituspalvelulain kaltaiseksi, jotta voitaisiin luoda ”yhteinen sääntelykehys sekä ammatillinen ymmärrys ja asiantuntemus säännellyssä taloudellisessa toiminnassa, jolla on samanlaiset lakisääteiset sääntelytavoitteet”.

Laki perustuu maaliskuussa 2016 julkaistuun raporttiin, jossa tarkastellaan Gibraltarin toimilupa- ja sääntelyjärjestelmää.

Lakiehdotuksesta on nyt avoin sidosryhmien kuuleminen, jonka avulla kaikki asianosaiset voivat antaa panoksensa lakiesitykseen. Se kestää 31.8.2020 asti, mutta Gibraltarin valtiovarainministeriön peliosasto sanoi, että se ”kannustaa materiaalin varhaiseen tarkasteluun”.

”Uhkapeliosasto järjestää myös työpajoja ja neuvottelee Gibraltarin vedonlyönti- ja peliyhdistyksen kanssa”, se lisäsi. ”Jos on kuitenkin ruokahalua, voidaan järjestää tapaamisia alasektoreiden ja yksittäisten yritysten kanssa.

”Rahapeliosasto julkaisee aikanaan lisensointikehyksen ja maksuasiakirjan sekä käytännesäännöt, mukaan lukien sosiaalisen vastuun säännöstön, kuulemista varten.”

Kuulemisen jälkeen lakiesitys esitellään parlamentissa.