GC eli Ison-Britannian uhkapelikomissio pyrkii nopeuttamaan lakisääteistä ratkaisuprosessiaan lisensointi-, vaatimustenmukaisuus- ja täytäntöönpanopolitiikkansa uudistamisessa

Sääntelyviranomainen on käynnistänyt kuulemisen, jossa hahmotellaan useita suunniteltuja muutoksia sen politiikkaan liittyen riskinarviointiin, lisensointiin, vaatimustenmukaisuustoimintojen toteuttamiseen sekä sääntelyyn ja rikosoikeudelliseen täytäntöönpanoon.

Ensi vuoden helmikuun 9. päivään asti jatkuvalla kuulemisella pyritään keräämään uusista ehdotuksista mielipiteitä rahapelien järjestäjiltä, ​​toimialajärjestöiltä, ​​hyväntekeväisyysjärjestöiltä, ​​rahoituslaitoksilta ja muilta sidosryhmiltä sekä suurelta yleisöltä.

Kuulemisasiakirjassa se hahmottelee useita täytäntöönpanotoimiin liittyviä muutoksia ja myöntää, että sääntelyratkaisuista sovitaan vasta tutkintaprosessin myöhäisessä vaiheessa. Se sanoi, että nämä sopimukset voidaan tehdä vain, kun lisenssinsaaja osallistuu avoimesti ja tarjoaa helposti asiaankuuluvia tietoja. Tämä sisältää lisäyksen lisensointi-, vaatimustenmukaisuus- ja täytäntöönpanopolitiikkaan, jossa todetaan, että sovintotarjoukset tulee esittää tutkimusprosessin varhaisessa vaiheessa.

Taloudellisten seuraamusten osalta sääntelijä on ehdottanut, että luvanhaltijalta pyydetään taloudellisia tietoja, jotta voidaan arvioida sopiva sakkotaso, jossa ei oteta huomioon ainoastaan ​​yrityksen, vaan myös sen omistajan tai emoyhtiön taloudellista rehellisyyttä. Jos yritys ei toimita näitä tietoja, komissio päättelee, että sillä on käytettävissä olevat varat.

Siinä myös selvennetään, että luvanhaltijoilla on perusteita haastaa väliaikaiset keskeyttämiset sääntelykomissaarien paneelissa. Tämä olisi kutsuttava koolle mahdollisimman pian, päivitys lisää.

Erityistoimenpiteitä, joita voidaan soveltaa, kun luvanhaltijan todetaan olevan puutteellinen vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, on toimitettava kiireellinen toimenpidesuunnitelma puutteiden korjaamiseksi. Osana tätä prosessia saatetaan vaatia luopumaan kaikista puutteista saatavat taloudelliset edut.

Jos tämä täyttää sääntelyviranomaisen standardit, se ei jatka toimiluvan tarkistamista.

Komissio ilmoitti myös, että se on työstänyt osakkeisiin, osakkeisiin, indekseihin tai sijoituksiin liittyvien tuotteiden sääntelyä. Se uskoo, että Financial Conduct Authorityn (FCA) pitäisi säännellä niitä, mutta lisäsi, että tämä ei todennäköisesti tapahdu ennen nykyistä rahapelilain tarkistusta. Sellaisenaan se ehdottaa, että tällaisia ​​tuotteita tarjoaville yrityksille ei enää myönnetä lisenssejä.

”Tuotteet, jotka ovat tai saattavat myös kuulua muiden sääntelijöiden sääntelemään esimerkiksi Financial Services and Markets Act 2000 -lain nojalla, aiheuttavat epävarmuuden riskin siitä, missä sääntelyvastuu voi olla, mikä vaarantaa toisen ja kolmannen lisensoinnin tavoitteen. ”, komissio selitti.

Muita ehdotuksia ovat lupakriteerien selventäminen ja valtuudet hylätä puutteelliset hakemukset.

Komissio selvensi myös muutoksia, joiden osalta luvanhaltijoiden on päivitettävä sääntelyviranomainen, mukaan lukien muutokset omistuksessa tai määräysvallassa, oikea-aikaisten viranomaisilmoitusten toimittaminen ja muutoshakemukset, jos yritys todennäköisesti ylittää toimilupatyyppinsä maksuluokkarajan.

Lisäksi tavoitteena on aloittaa vaatimustenmukaisuuden etäarvioinnit tarvittaessa.Carnival News toimittaa päivttäin uutisia e-urheilusta, sekä viihteestä. Oheessa linkit itse kullekin aiheelle.