Euroopan komissio on nostanut sähköisesti välitettävien rahapelien rahanpesun uhkatason korkeimpaan mahdolliseen luokitukseen ja vaatinut matalampia kynnysarvoja due diligence -tarkastuksille rikollisen toiminnan estämiseksi.

Euroopan komissio tekee määräajoin ylikansallisia riskinarviointeja, joissa määritetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski euroopan unionissa eri aloilla. Vuoden 2022 painos on kolmas tällainen riskinarviointi aiempien versioiden jälkeen vuosina 2017 ja 2019.

”Kuten aiemmissakin raporteissa, tässä kolmannessa painoksessa analysoidaan nykyisiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä ja ehdotetaan kattavia toimia niiden käsittelemiseksi”, Euroopan komissio sanoi. ”Siinä arvioidaan myös, missä määrin vuoden 2019 kertomuksessa esitetyt lieventäviä toimenpiteitä koskevat komission suositukset on pantu täytäntöön, ja arvioidaan jäljellä olevia riskejä.”

Yksi raportin erityisistä painopistealueista oli rahapelit, ja jokainen rahapeliala sai oman riskiarvionsa.

Online-rahapelien todettiin olevan erityisen alttiita rahanpesulle ja terrorismin rahoitukselle, ja tämä riski luokiteltiin ”erittäin korkeaksi” – korkeimmaksi mahdolliseksi riskitasoksi.

”Huolimatta useista riskiperusteisista toimenpiteistä, joita monet EU:n verkko-operaattorit ovat jo toteuttaneet (esimerkiksi työntekijöille tarkoitetut rahanpesun vastaiset koulutustilaisuudet, asiakkaan tuntemisvelvollisuus ja ”tunne asiakkaasi” -prosessit), altistuminen rahanpesuriskeille sähköisesti välitettävissä rahapeleissä on edelleen melko suurta, koska se kattaa merkittäviä tekijöitä, kuten kasvokkain tapahtuvan tekijän, transaktioiden valtavat ja monimutkaiset määrät ja rahoitusvirrat, ” Euroopan komissio sanoi.

Elin lisäsi, että digitaaliset valuutat ovat yksi ominaisuus, joka voi tehdä online-uhkapeleistä erityisen alttiita rahanpesulle.

”Vaikka se ei perustu käteiseen, se liittyy läheisesti sähköisen rahan sekä digitaalisten ja virtuaalivaluuttojen käyttöön, mikä esimerkiksi lisää myös asiakkaiden nimettömyyttä”, se sanoi.

Itsesääntely

Komissio totesi myös, että monilla markkinoilla toimijat ovat harjoittaneet itsesääntelyä kohtuullisella menestyksellä, mutta viranomaiset eivät ole pystyneet antamaan alalle selkeyttä.

”Monissa jäsenvaltioissa online-rahapelioperaattorit ovat kehittäneet hyvän itsesääntelyn ja riskinarvioinnin tason, vaikka niiden yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten kanssa voitaisiin parantaa”, se sanoi. ”Operaattorit uskovat, että ne eivät saa selkeitä ohjeita siitä, miten riskeihin voidaan puuttua asianmukaisesti, kun otetaan huomioon erityisesti rahanpesun selvittelykeskusten palautteen puute epäilyttäviä liiketoimia koskevista ilmoituksista.”

Komissiolla oli myös useita suosituksia EU:n jäsenmaille.

Tähän sisältyi ”asiakkaan tuntemisvelvollisuuden alaisten voittojen matalamman kynnyksen edistäminen” kuin nykyinen 2 000 euron voittokynnys.

Muita suosituksia olivat, että ”jäsenmaiden olisi varmistettava, että sähköisesti välitettävien rahapelien järjestäjät järjestävät säännöllisesti henkilöstön ja sääntöjen noudattamista valvovien toimihenkilöiden koulutustilaisuuksia” ja että niiden olisi varmistettava, että pelaajilla ei voi olla useita tilejä samalla tuotemerkillä.

Maalla sijaitseva kasino ja rahanpesu

Toisaalta maalla sijaitsevat kasinot olivat ala, jolla komissio havaitsi huomattavaa parannusta. Koska luokitus oli luokiteltu ”erittäin korkeaksi” haavoittuvuudeksi vuonna 2019, luokitus pudotettiin ”keskitasoon” vuonna 2022.

Se sanoi, että kasinon rahanpesun suurimpiin riskeihin liittyy ”soluttautuminen”: henkilöstön jäsenet, jotka liittyvät rahanpesujärjestelmiin. Se kuitenkin lisäsi, että sopivuus- ja luotettavuustestit ovat auttaneet vähentämään riskiä.

”Kasinoiden katsotaan olevan alttiita soluttautumisriskeille, vaikka valtion tai julkisten yritysten omistamien kasinoiden osalta tämä riskitaso on alhaisempi”, komissio sanoi. ”Näin ollen riski siitä, että kasinoita käytetään hyväksi rahanpesuun, näyttää korkealta, ja rahanpesun kasinoille aiheuttaman uhan tasoa pidetään kohtalaisen merkittävänä.

”Yleisestä hyvästä kuvasta huolimatta lainvalvontaviranomaiset tunnistavat edelleen joitain heikkouksia, mikä viittaa siihen, että nykyistä oikeudellista kehystä ei sovelleta oikein. Lainvalvontaviranomaisten tutkimien rahanpesutapausten määrä näyttää osoittavan, että parantamisen varaa on edelleen.

Komissio lisäsi, että kasinoiden sisällyttämisellä EU:n laajuiseen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakehykseen on ollut ”lieventävä vaikutus” rahanpesun riskiin näissä paikoissa.

”Kasinoiden sisällyttäminen ilmoitusvelvollisten luetteloon neljännessä rahanpesun vastaisessa direktiivissä sekä aiemmassa EU:n rahanpesun torjuntaa koskevassa lainsäädännössä on epäilemättä vaikuttanut käytössä olevien tarkastusten laatuun”, se sanoi. ”Näyttää siltä, että kaiken kaikkiaan kasinot onnistuvat vastaamaan tarpeeseen ottaa käyttöön useita sekkejä tietäen, että useimmiten kasinolla voidaan pelata useita pelitoimintoja.”

Muualla rahanpesun riskiä pokerissa ja vähittäiskaupan vedonlyönnissä pidettiin ”korkeana”, kun taas kasinoiden ulkopuolisissa arpajaisissa ja pelikoneissa se oli ”keskitasoa”. Bingon osalta riski luokiteltiin ”alhaiseksi”. Nämä luokitukset olivat kaikki samat kuin vuonna 2019.

FATF-toiminta

Uusi arvio tulee sen jälkeen, kun maailmanlaajuinen rahanpesun vastainen elin Financial Action Task Force on tukahduttanut rahapelikeskukset. Vuonna 2021 se lisäsi Maltan ”harmaalle listalleen” lainkäyttöalueista, joita valvotaan tehostetusti.

Vaikka Malta poistettiin luettelosta aiemmin tänä vuonna, Gibraltar lisättiin täsmälleen samaan aikaan, ja elin mainitsi erityisesti rahapelialalle puuttuvien voimakkaiden sakkojen puuttumisen keskeisenä syynä harmaaseen listaukseensa.

Aiemmin tässä kuussa työryhmä paljasti, että Gibraltar oli lykännyt FATF-raportointiaan, ja sanoi toivovansa edelleen, että alue määräisi lisää sakkoja.