Useat asiantuntijat ovat kommentoineet Brittiläisen uhkapelikomission (GB Gambling Commission) William Hill -yhtiötä vastaan asettamaa ennätyksellistä 19,2 miljoonan punnan (21,9 miljoonan euron tai 23,7 miljoonan dollarin) rangaistusta. Komissio määräsi rangaistuksen William Hill -konsernille ja sen tytäryhtiöille useista vakavista sosiaaliseen vastuuseen ja rahanpesun estoon liittyvistä epäonnistumisista, jotka tapahtuivat vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Ratkaisu edustaa suurinta yhden rikkeen seuraamuksena ilmoitettua rahallista rangaistusta, joka on suurempi kuin aikaisempi Entainin kanssa elokuussa 2022 sovittu 17,0 miljoonan punnan ennätysrahoitus.

WilmerHalen UK:n valkoisen kaulusrikostorjunnan ja tutkimusten osaston asianajaja Lloyd Firth totesi, että korkea summa ”näyttää olevan sekä seurausta havaittujen epäonnistumisten vakavuudesta että selkeä merkki siitä, että Britannian uhkapeliteollisuudelle on asetettu merkittäviä sääntelytoimia ja että komissio on halukas ja kykenevä ottamaan käyttöön merkittäviä sääntelytoimenpiteitä”.

Kuitenkin Firth korosti, että sen sijaan, että kyseessä olisi sääntelyn kiristämisestä kertova merkki, lopputuloksen tulisi nähdä jatkona sääntelyviranomaisen viime vuosina toteuttamalle johdonmukaiselle sääntelytoimelle.

Tämä näkemys toistuu myös Nicola Finnertyn, Kingsley Napleyn LLP:n rikosoikeuden tiimin kumppanin, kommentissa, joka väittää toimien vahvistavan sääntelyviranomaisen asemaa yhtenä Yhdistyneen kuningaskunnan aggressiivisimmista rahanpesun valvojista.

Lisäksi uhkana on lisenssin keskeyttäminen

Sääntelyratkaisua seuranneessa lausunnossa komission toimitusjohtaja Andrew Rhodes totesi, että paljastuneet epäonnistumiset olivat ”niin laajalle levinneitä ja hälyttäviä”, että vakava harkinta annettiin lisenssin keskeyttämisestä.

Lopulta komissio ei valinnut tätä polkua, mutta Finnerty väitti, että keskeyttämistä koskevat keskustelut ovat voineet edistää yhteistyön saavuttamista William Hillin kanssa.

”Firth sanoi, että merkittävän taloudellisen rangaistuksen määrääminen ei sulje pois lisenssin keskeyttämistä, ja että molempia voidaan käyttää yhdessä asianmukaisen tilanteen mukaan.

”Esimerkiksi lisenssin keskeytys voi olla asianmukainen, jos on huolta vakavista jatkuvista rikkomuksista, ja keskeytysjakso katsotaan välttämättömäksi operaattorin rikkomusten korjaamiseksi”, hän sanoi.

”Kun päätetään asianmukaisesta ratkaisusta, komissio ottaa huomioon julkaisemansa periaatteet – lisenssoinnista ja sääntelystä sekä rahallisten rangaistusten määrittämisestä – ja suuntaa antavaa sanktioiden ohjausta. Politiikat eivät kuitenkaan ole määrääviä.

”Tuloksen määrää arviointi riskeistä, tapauksen laajemmista olosuhteista ja käytettävissä olevista vaihtoehdoista.”

Lisenssiehdot

Lisäksi taloudellisen rangaistuksen lisäksi komissio vaatii William Hilliltä jatkossa lisää lisenssiehtoja. Jatkossa hallituksen jäsenen on valvottava parannussuunnitelmaa, ja kolmannen osapuolen tarkastus on käynnistettävä testaamaan yrityksen turvallisemman uhkapelaamisen ja rahanpesun vastaisten politiikkojen tehokkuutta.

Firthin mukaan nämä muutokset on ”suunniteltu vahvistamaan vanhempien johtajien vastuuta ja testaamaan noudattamiskehikon jokapäiväistä tehokkuutta, ja ne auttavat epäilemättä parantamaan noudattamistoimintoa”.

Toisaalta Finnerty väitti, että nämä muutokset ovat ”käytännöllinen ja tehokas” tapa varmistaa komission jatkuvaa valvontaa kyseisten yritysten toiminnassa ilman, että se joutuisi turvautumaan entistä enemmän komission resursseihin.

Hän korosti myös sääntelyviranomaisen päätöstä korostaa teknologian roolia uhkapelihaittojen tai rikollisuusriskin nopeassa havaitsemisessa.

”Tämä tulisi ottaa merkkipaaluna kaikille uhkapeliyrityksille, jotta ne pohtisivat, mitä teknologioita he voisivat tai pitäisi tarkastella oman järjestelmänsä ja ohjauksiensa vahvistamiseksi”, sanoi Finnerty.

AML-vaikutukset

Mike Wardin, UK:n rahoituslähteiden ja AML-fintech-yrityksen Armalytixin toimitusjohtajan mukaan sääntelymaksu osoittaa, kuinka AML-tilanne muuttuu yleisesti.

Hän väitti, että monilla aloilla on yhä enemmän hyväksyntää siitä, että varojen lähdetarkistukset eivät ole uuden standardin vaatimalla tasolla.

”Vaikein asia uhkapelisektorille on se, että siinä ei ole erityistä ohjeistusta, se on enemmän periaatteisiin perustuva järjestelmä. Mutta sanoisin myös, että useimmat sektorit ovat samanlaisessa tilanteessa.”

Ward korosti myös eri alojen välisen suhteen merkitystä, koska rikollinen toiminta saattaa siirtyä yhdestä teollisuudesta toiseen AML-sääntelyjärjestelmien muuttuvien pätevyysalueiden mukaan.

Hän lisäsi, että tulevaisuudessa tämä voi tarkoittaa sitä, että verkkopelit kohtaavat lisääntyviä AML-paineita, kun muut sektorit tiukentavat käytäntöjään.

”Mutta jos puhumme tästä vain rahanpesun näkökulmasta, minulla ei ole epäilystäkään siitä, että, ei heidän syytään, verkkopelit tulevat olemaan yhä enemmän rahanpesun kohteena.”