Tanskan pelialan sääntelyviranomainen Spillemyndigheden on nuhdellut  operaattori Reel Denmark Limitediä maan rahanpesulainsäädännön rikkomisesta.

Reel Denmarkin todettiin rikkoneen rahanpesulakia sen jälkeen, kun hän oli antanut pelaajan tallettaa tililleen 2,4 miljoonaa Tanskan kruunua (320 000 euroa) vuosina 2019–2020 ilman riittävää tietoa varojen lähteestä.

Vasta kesällä 2021 Reel Denmark etsi pelaajan tuloista ja työehdoista tietoja, kun sääntelyviranomainen teki pelaajan satunnaisen tarkastuksen. Operaattori katsoi, että kyseisellä pelaajalla oli varaa tehdä tällainen talletus palkan perusteella, vaikka hän tallettaa enemmän kuin mainittu palkka verojen jälkeen.

Spillemyndighedenin päätöksessä sanottiin: ”Rahapeliviranomaisen arvion mukaan Reel Denmark on rikkonut asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia sääntöjä, koska se ei ole aiemmin saanut tietoja pelaajasta.

”Rahapeliviranomaisen arvio on myös, että Reel Denmarkin olisi pitänyt tutkia pelaajan olosuhteita tarkemmin, koska tulot ja työehdot eivät riittäneet hälventämään rahanpesuepäilyä – siksi Reel Denmark on rikkonut tutkintavelvollisuutta.” Spillemyndigheden ei rangaissut Reel Denmark lisäseuraamuksella, koska operaattori on sittemmin ”ottanut käyttöön uusia