Slovakian rahapelien sääntelyvirasto on käynnistänyt vastuullisen markkinoinnin toimintasuunnitelmansa, joka on ensimmäinen askel alan koodin luomisessa rahapelimainosten rajoittamiseksi maassa.

bratislava slovakia

Virasto totesi, että yleisö altistuu tällä hetkellä rahapelimainonnalle monilla eri kanavilla, kuten televisiossa, radiossa, sponsoroinnissa ja ulkomainoksissa. Lisäksi se sanoi, että sääntelemättömien uhkapelituotteiden mainokset voivat tavoittaa lapsia tai niitä, jotka kärsivät uhkapeleihin liittyvästä haitasta.

Viraston pääjohtaja David Lenčéš lisäsi, että on tärkeää, että maassa on selkeät standardit vastuulliselle mainonnalle.

On sosiaalisesti toivottavaa, että Slovakian rahapelimainonnalla on selkeät standardit ja vastuullinen sisältö. Siksi laadimme vastuullisen mainonnan toimintasuunnitelman.

Lenčéš

Järjestelmä toteutetaan sidosryhmien välisenä keskusteluna, jonka tarkoituksena on luoda vastuullisen mainonnan alan säännöstö. Lenčéš lisäsi, että se tarkastelee mainonnan määrää, näiden mainosten sisältöä ja sitä, mihin se on kohdistettu.

Tämä toimistomme aloite sisältää ammatillisen kumppanuuskeskustelun avaamisen. Kyse on pääasiassa mainonnan intensiteetistä, keskittymisestä ja sisällöstä. Se auttaa meitä viime kädessä käsittelemään mainonnan etiikkaa heikossa asemassa olevien ryhmien ja lasten osalta erityisesti siksi, että mainonnassa on käytettävä kuluttajaystävällistä tietoa toimijoiden tuotteista ja palveluista. Älkäämme unohtako tietoa ongelmapelaamisen riskeistä, taloudellisista menetyksistä, vastuullisesta uhkapelaamisesta ja mahdollisuuksista auttaa muiden kuin päihderiippuvuuksien ehkäisyssä, diagnosoinnissa ja hoidossa.

Virasto lisäsi, että on olemassa ”riittävän vahvoja yleisen edun mukaisia syitä” ryhtyä sääntelytoimiin asiakkaiden suojelemiseksi rahapelien haitallisilta vaikutuksilta, mutta että tällä hetkellä itsesääntely näytti olevan tehokkain mekanismi.

On meidän etujemme mukaista, että rahapelit ovat turvallinen viihdelähde ja oikeudellisesti ennustettavissa oleva ympäristö sekä toimijoille että kuluttajille. Ammatillisen yhteistyön tulos voisi olla uusi lähtökohta mahdolliselle tulevalle lainsäädännölle.

Lenčéš