Heinäkuussa Ruotsin korkein hallinto-oikeus kielsi ComeOnilta, PokerStarsilta ja Bet365:ltä valitusluvan Spelinspektionenin määräämistä enintään 10 miljoonan Ruotsin kruunun (803 790 puntaa/ 918 0209 euroa/ 900 660 dollaria) rangaistusmaksuista, jotka Spelinspektionen määräsi vedonlyönnistä tapahtumiin, joissa on mukana alaikäisiä pelaajia.

Operaattoreille annettiin vaihtelevia rangaistusmaksuja ja he antoivat varoituksia panosten sallimisesta otteluissa, joissa oli alaikäisiä pelaajia. Tämä rikkoi Ruotsin pelilain 8 §: n 2.2 kohtaa, joka kieltää vedot tapahtumista, joissa suurin osa osallistujista on alaikäisiä.

Tämän jälkeen toimijat valittivat hallinto-oikeuteen, jotka lopulta hylättiin. Tämän seurauksena he tekivät sitten valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta tuomioistuin päätti, ettei se käsittele näitä valituksia.

Spelinspektionen sanoi tiedonannossaan, että hovioikeuden tuomiot kustakin tapauksesta selvensivät useita asetuksia, muun muassa sitä, että ”tapahtuman” määritelmä koskee yksittäisiä otteluita.

Sen jälkeen kun lisenssijärjestelmä otettiin käyttöön lähes neljä vuotta sitten, yli 80 Spelinspektionenin uhkapelilain mukaista päätöstä on testattu oikeudessa. Tänä vuonna korkein oikeus on antanut ensimmäiset päätökset rahapelilain tulkintaa koskevissa asioissa. Useissa alaikäisiin vetoa koskevissa tapauksissa korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt valituslupaa, mikä tarkoittaa, että hallinto-oikeuden tuomiot ovat voimassa. Oikeudellinen tilanne näissä tapauksissa on siten selkiytynyt. Asiassa, joka koskee liittymän puuttumista spelpaukseen, korkein hallinto-oikeus on myöntänyt valitusluvan.

Vedonlyönti otteluista alaikäisten kanssa

Useissa tapauksissa, jotka koskevat vedonlyöntiä tapahtumista, joissa suurin osa osallistujista oli alaikäisiä, korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt valituslupaa. Tämä tarkoittaa, että hallinto-oikeuden tuomioista on tullut lainvoimaisia ja oikeudellinen tilanne on selkiytynyt näissä tapauksissa. Hallinto-oikeuden tuomioissa selvennetään seuraavaa:

  • Määritelmä ”tapahtuma” osuu myös yksittäisiin otteluihin.
  • Osallistujien lukumäärää laskettaessa otetaan huomioon vain ne osallistujat, jotka ovat ilmoittautuneet otteluun osallistujiksi (aloittajat ja varajäsenet).
  • On toissijaista, voidaanko todeta, onko manipulointia tapahtunut. Sama koskee sitä, houkutteliko tarjous uhkapelaamista ja missä määrin.
  • Rikkomistapausten lukumäärä sekä alle 18-vuotiaiden pelaajien osuus olisi otettava jossain määrin huomioon lieventäessä tai raskauttaessa ohjeita.

Korkeimman oikeuden suorittama valvonta on erittäin tärkeää sakkojen arvioinnin kannalta

Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt valitusluvan asiassa, joka koskee varoitusta ja sakkoja, koska sillä ei ole yhteyttä spelpaukseen. Näin ollen korkein oikeus tutkii sakon. Sakkojen määrää on testattu monissa tapauksissa. Hallinto-oikeus ja hovioikeus sopivat spelinspektionen kanssa, että seuraamusmaksun enimmäismäärä lasketaan luvanhaltijan bruttoliikevaihdon perusteella. Tuomioistuimet ovat kuitenkin tehneet erilaisia arvioita siitä, mikä vaikutus liikevaihdolla pitäisi olla seuraamusmaksun määrään. Kysymykset ovat periaatteellisia ja tärkeitä kaikissa tapauksissa, joissa seuraamusmaksu on merkityksellinen.

Ainoa igamingiin liittyvä valitustapaus, jonka korkein hallinto-oikeus on ottanut käsiteltäväksi, koski tätä asiaa ja käsitteli Genesis Globalille vuonna 2019 annettua rangaistusta itsensä poissulkemiseen liittyvistä epäonnistumisista.

Valituksessa käsitellään suurelta osin kysymystä siitä, miten liikevaihto voidaan laskea, kun sääntelyviranomaisella on käytettävissään vain vähän tietoja, kuten Genesiksen tapauksessa, koska Ruotsin markkinat olivat olleet avoinna vasta kaksi kuukautta, kun seuraamus määrättiin.

Lähde: https://www.spelinspektionen.se/press/nyhetsarkiv/tydligare-rattslage-efter-beslut-i-hogsta-instans/