Ruotsin hallitus ei aio toteuttaa suunnitelmaa, jonka mukaan viranomaisille annettaisiin valtuudet estää kaikki luvattomat rahapelimuodot riippumatta siitä, onko operaattorit kohdistaneet hyökkäyksiä ruotsalaisiin pelaajiin markkinoilta.

Hallitus ilmoitti, ettei se aio toteuttaa suunnitelmaa, kun se toimitti maan lakineuvostolle (Lagrådet) uuden lain otteluiden sopimisesta ja luvattomasta rahapelaamisesta.

Laki on jatkoa valtiovarainministeriön ja kauppakamarin pääjohtajan Gunnar Larssonin vuonna 2021 laatimalle raportille, joka koski myös otteluiden sopimista ja luvatonta rahapelaamista.

Nykyisessä järjestelmässä sääntelyviranomaisella Spelinspektionenilla on valtuudet kaikkiin Ruotsin markkinoille suunnattuihin rahapeleihin – esimerkiksi markkinointi- tai paikallisten maksuvaihtoehtojen kautta – ja se voi ryhtyä toimiin operaattoreita vastaan, jotka tekevät niin ilman lisenssiä.

Raportissa suositeltiin kuitenkin lain soveltamisalan muuttamista siten, että se kattaa kaikki ruotsalaisten pelaajien käytettävissä olevat rahapelit.

Tämän seurauksena operaattorit, jotka ottavat passiivisesti ruotsalaisia asiakkaita ilman paikallista lisenssiä, ovat saattaneet joutua sääntelytoimien kohteeksi.

Kun ehdotukset esitettiin kuulemista varten, hallitus totesi, että suurin osa vastaajista joko hyväksyi lähestymistavan tai oli neutraali. Sääntelyviranomainen Spelinspektionen totesi, että muutos vähentäisi tarvetta tulkita, mitä ruotsiin kohdistaminen tarkoittaa.

Toisaalta valtionkassan mukaan muutoksen tekeminen ei ollut ”järkevää”, koska se pakottaisi yritykset, jotka eivät ole vuorovaikutuksessa Ruotsin kanssa, ryhtymään toimiin välttääkseen ruotsalaisten asiakkaiden ottamisen.

Linköpingin hallinto-oikeus katsoi samaan aikaan, ettei ollut selvää, oliko Ruotsin hallituksella valta tehdä tällainen muutos. Syyttäjänviraston mukaan sääntöjä olisi ”hyvin vaikea tutkia ja nostaa syytteitä”.

Tämän seurauksena hallitus päätti olla toteuttamatta muutosta. Se totesi, että sen syynä oli se, että ”oli olemassa riski, että keskityttäisiin siihen, asuvatko pelaajat vai asuvatko he pysyvästi Ruotsissa, sen sijaan, että keskityttäisiin siihen, mukautetaanko pelit Ruotsin markkinoille”.

Hallitus kuitenkin totesi, että ”on vielä vahvoja syitä sallia pelilain nykyisen soveltamisalan kehittäminen käytännössä ennen kuin voi olla merkitystä harkita soveltamisalan laajentamista”.

Vaikka se ei toteuttanut suunnitelmaa laajentaa rahapelilain soveltamisalaa, se hyväksyi ehdotuksen yksinkertaistaa maksujen estoprosessia.

Spelinspektionenilla ”on ollut vaikeuksia”

Kuulemisvastauksiin kuului yksi Valtiokonttorista, jossa todettiin, että Spelinspektionenilla ”on ollut vaikeuksia käyttää maksujen estämistä koskevia säännöksiä lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla”. Samoin Spelinspektionen sanoi, että uusi ehdotus johtaisi ”yksinkertaisempaan ja tehokkaampaan prosessiin”.

Otteluiden vahvistamisen alalla hallitus ehdotti, että lisenssinsaajat voisivat käsitellä henkilötietoja tarkistaakseen, onko urheilija osallistunut sisäpiirivedonlyöntiin.

Samoin urheiluelinten olisi myös voitava käsitellä näitä tietoja samoista syistä.

Raportissa oli aiemmin todettu, että Ruotsissa ei tällä hetkellä ole ”toimijaa, jolla olisi selkeästi määritelty vastuu hankkia, koota, analysoida ja levittää tietoja epäillystä vastaavuuden vahvistamisesta”, ja että tietyt tietosuojasäännöt ovat vahingoittaneet tietojen jakamista. Se sanoi, että tämä vahingoitti pyrkimyksiä taistella otteluiden sopimista vastaan.

Lisäksi hallitus päätti, että ”otteluiden sopimisen” selkeämpi määritelmä oli tarpeen.

Uusien lakien on määrä tulla voimaan 1.7.2023.