Reilumman kilpailun Suomi

Hallituksen tavoitteena on reilun ja avoimen kilpailun edistäminen. Markkinoiden avaamista jatketaan määrätietoisesti ja vastuullisesti. Luodaan edellytyksiä kotimarkkinoiden kasvulle sekä suomalaisten hyvinvoinnin ja vapauden lisääntymiselle. Hyöty paremmin toimivasta kilpailuista tulee erityisesti kuluttajalle, suomalaisille.

Suomen uusi hallitus on saamassa muotonsa. Tänään julkaistiin hallitusohjelma sekä ministerijako, ja meitä kiinnosti varsinkin tämä osa hallitusohjelmassa:

Rahapelijärjestelmä

Hallitus uudistaa Suomen rahapelijärjestelmää avaten sitä lisenssimallilla kilpailulle viimeistään 1.1.2026. Uudistuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia haittoja sekä parantaa rahapelijärjestelmän kanavointiastetta.

Lisenssijärjestelmän piiriin kuuluisivat lähtökohtaisesti online-kasinopelit ja online-vedonlyönti. Eriytetään Veikkaukselle jäävä yksinoikeustoiminta ja kilpailluilla markkinoilla olevatoiminta eri yhtiöihin saman konsernin sisällä.

Gambling System

The government is reforming Finland’s gambling system by opening it up to competition through a licensing model no later than January 1, 2026. The aim of the reform is to prevent and reduce health, financial, and social harms caused by gambling, as well as to improve the channeling rate of the gambling system. The licensing system would primarily include online casino games and online betting. The exclusive operation remaining with Veikkaus and the operation on the competitive market would be separated into different companies within the same group.

Nykyinen rahapelipolitiikka ei ole onnistunut, sillä osalle suomalaisista rahapelit ovat merkittävä ongelma. Yksinoikeusjärjestelmän markkinaosuus digitaalisessa rahapelaamisessa on lähellä 50 prosentin rajaa, ja digitaalisen rahapelaamisen markkinalla toimivat yksinoikeusjärjestelmän ulkopuoliset yritykset saavat tuottonsa ilman lisenssimaksuja, veroja tai vastuuta toiminnan aiheuttamista rahapeliongelmista.
Lisenssijärjestelmään siirryttäessä tehostetaan rahapelitoimialan valvontaa, turvataan valvonnan riittävät resurssit ja estetään tehokkaasti muun muassa rahanpesu ja tulosmanipulaatio. Varmistetaan rahapelihaittojen ehkäisemisen riittävät resurssit julkisella sektorilla ja järjestösektorilla.
Selvitetään pelikoneiden siirtämistä erillisiin valvottuihin tiloihin. Mahdollistetaan kuluttajalle pelaamisen eston hankkiminen yhdeltä alustalta kaikkiin lisensoituihin palveluihin ja varmistetaan muut tarvittavat pelihaittojen hallintakeinot.

Uudistuksessa turvataan mahdollisuus ohjata kulutusta luvalliseen tarjontaan muun muassa. markkinoinnin avulla. Kanavointi toteutetaan siten, ettei markkinoinnilla edistetä haittoja aiheuttavaa pelaamista, eikä alaikäisille kohdisteta suoraan rahapelien markkinointia. Markkinoinnin on oltava sisällöltään, laajuudeltaan, näkyvyydeltään ja toistuvuudeltaan maltillista ja vastuullista. Pelien henkilökohtainen markkinointi ilman henkilön nimenomaista suostumusta kielletään. Varmistetaan lisenssimallin vaikutukset Ahvenanmaahan sekä Ahvenanmaan itsehallinnon rahoitukseen yhteistyössä Ahvenanmaan maakuntahallinnon kanssa.

Lisenssimallin käyttöönoton tulee perustua huolelliseen selvitystyöhön uudistuksen yhteiskunnallisista vaikutuksista ja erityisesti sen vaikutuksista rahapelihaittojen esiintyvyyteen.

Näin siis hallitusohjelmassa – toteutuuko tämä hallitusohjelman mukaisesti on sitten asia, jonka näemme tulevien parin vuoden aikana.

Mitä tarkoittaa lisenssimalli rahapelaamisessa?

Rahapelaamisen lisenssimalli viittaa siihen, miten rahapelaamista säännellään ja valvotaan tietyssä maassa tai alueella. Tämä voi vaihdella suuresti maasta toiseen. Tässä on joitakin yleisiä malleja:

  1. Monopoli: Jotkut maat, kuten Suomi, ovat valinneet monopolimallin, jossa vain yksi organisaatio (yleensä valtion omistama) on lisensoitu tarjoamaan rahapelejä. Suomessa tämä organisaatio on Veikkaus.
  2. Lisenssimalli: Toiset maat, kuten Iso-Britannia, ovat valinneet lisenssimallin, jossa useat eri yritykset voivat saada lisenssin tarjota rahapelejä. Tämä malli voi lisätä kilpailua ja tarjota pelaajille enemmän vaihtoehtoja.
  3. Sääntelemätön malli: Joissakin maissa rahapelaaminen on sääntelemätöntä, mikä tarkoittaa, että ei ole olemassa erityisiä lakeja tai säännöksiä, jotka koskevat sitä. Tämä voi johtaa siihen, että pelaajat ovat alttiita petoksille ja muille riskeille.

On tärkeää huomata, että rahapelaamisen sääntely voi olla monimutkaista ja se voi sisältää monia eri tekijöitä, kuten ikärajoituksia, mainontaa koskevia sääntöjä ja vaatimuksia pelien reiluudesta. Lisäksi sääntely voi muuttua ajan myötä vastaamaan uusia haasteita, kuten online-pelaamisen kasvua.