EGBA on eurooppalainen, useamman eurooppalaisen rahapelioperaattorin perustama rahapeliyhteisö, joka ottaa euroopanlaajuisesti kantaa rahapelialaan, sen säädöksiin ja kehitykseen. Se myös tilastoi ja tutkii eurooppalaista rahapelimarkkinaa.

Irlannin parlamentin oikeusvaliokunnan uuden mietinnön julkaiseminen on tärkeä virstanpylväs Irlannin pyrkimyksissä saada aikaan nykyaikainen rahapeliasetus.

Irlannin parlamentin oikeusvaliokunta julkaisi eilen lainsäädäntömenettelyä edeltävän valvontakertomuksensa hallituksen rahapeliasetusta koskevasta yleisestä järjestelmästä, jonka tarkoituksena on uudistaa maan rahapelisääntöjä. Valiokunnan mietintö sisältää useita suosituksia, joita hallituksen on harkittava rahapelisääntelylakia koskevissa viimeisissä neuvotteluissaan.

Euroopan johtavia verkkovedonlyönnin operaattoreita edustava European Gaming and Betting Association (EGBA) pitää komitean mietintöä tärkeänä virstanpylväänä Irlannin pyrkimyksissä saada aikaan nykyaikainen rahapeliasetus. EGBA suhtautuu erityisen myönteisesti komitean suosituksiin, joiden mukaan tulevan rahapeliviranomaisen olisi julkaistava säännöllisesti tietoja maan rahapelimarkkinoista ja että sääntelyviranomaisen vahvistamia käytännesääntöjä olisi sovellettava kaikkiin rahapelioperaattoreihin.

Irlannista puuttuvat säännöt

Irlanti on tällä hetkellä yksi niistä kahdesta EU-maasta, joilla ei ole erityisiä, erityisiä online-rahapelejä koskevia säännöksiä, ja EGBA tukee täysin hallituksen jatkuvia pyrkimyksiä laatia digitaaliaikaan sopivia rahapelejä koskevia säännöksiä. Tältä osin EGBA on tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun edistykseen ja kannustaa edelleen hallitusta tarkastelemaan niiden EU:n jäsenvaltioiden parhaita käytäntöjä, joilla on vakiintuneet ja toimivat rahapelisäännöt.

Valiokunnan mietintö lähetetään nyt oikeusministeri James Browne TD:lle hänen harkittavakseen, ja myöhemmin tänä vuonna odotetaan valmis lakiesitystä. ERYBA odottaa innokkaasti rakentavan ja näyttöön perustuvan vuoropuhelun jatkamista ministerin, osastojen virkamiesten, parlamentin jäsenten ja muiden sidosryhmien kanssa lakiesityksen edetessä.

Kiitämme valiokuntaa sen raportista ja halukkuudesta kerätä ja pohtia sidosryhmien panosta sen keskusteluissa. Yhteistyöhön perustuva lähestymistapa on ratkaisevan tärkeä, koska on kaikkien sidosryhmien edun mukaista, että Irlannilla on hyvin säännellyt rahapelimarkkinat. Pyörää ei kuitenkaan myöskään tarvitse täysin keksiä uudelleen: useimmilla EU:n jäsenvaltioilla on jo vakiintuneet rahapelisäännökset, ja kannustamme Irlannin viranomaisia etsimään niistä parhaita käytäntöjä.

Maarten Haijer, EGBA:n pääsihteeri