Irlannin äskettäin julkaistu uhkapeliasetusta koskeva lakiesitys sisältää laajan osion, joka voisi kieltää kaikenlaisen uhkapelien edistämisen ja siten kaikki erilaiset kasinotarjoukset.

Lainsäädännöllä luodaan Irlantiin säännellyt sähköisesti välitettävien rahapelien markkinat. Alaan sovelletaan sekä veroja että uutta lakisääteistä viranomaista, joka toimii alan sääntelijänä, rahapelien sääntelyviranomaisena.

Vaikka tällä hetkellä online-rahapelejä ei säännellä paikallisesti, monet Irlannin kansalaiset lyövät säännöllisesti vetoa offshore-sääntelemättömien tarjousten suosion vuoksi. Irlannin lainsäädännön mukaan rahapelien sääntelylle ei ole vielä yhtenäistä hallintorakennetta.

Alan hallinnosta vastaa tilapäisten virastojen ja viranomaisten tilkkutäkki. mukaan lukien käräjäoikeudet, Irlannin veroviranomaisen veroviranomaiset sekä oikeus- ja tasa-arvoministeriö.

Syyskuussa lakiuudistuksesta vastaava varaministeri James Browne, joka johtaa lakiesitystä, nimitti Anne Marie Caulfieldin uuden sääntelyviranomaisen toimitusjohtajaksi.

Irlannin uudet rahapelisäännöt

Lakiehdotuksen 148 artiklan mukaan operaattoreita kielletään käyttämästä ilmaisia vetoja kannustimena pelaamiseen. Lain tekstissä käytetään laajaa kieltä, jota voitaisiin mahdollisesti soveltaa kaikenlaisiin myynninedistämistoimiin.

”Lisenssinhaltija, jota tämä luku koskee, ei saa tarjota henkilölle kannustinta osallistua tai jatkaa osallistumista asiaankuuluvaan uhkapelitoimintaan”, laissa lukee. Se, miten kieltä tulkitaan käytännössä, on viranomaisen ja tuomioistuinten päätettävissä.

”Tämä hallituksen hyväksyntä on merkittävä ja lakiesityksen julkaiseminen on kiistatta merkittävä virstanpylväs. Se on tärkeä ja tarpeellinen säädös, joka on suunniteltu vastaamaan vastuullisesti uhkapelaamisen haasteisiin 21. vuosisadan Irlannissa”, pääministeri Micheál Martin sanoi sen jälkeen, kun hallitus oli hyväksynyt lainsäädännön marraskuun puolivälissä.

”Tämä kauan odotettu ja kaivattu lakiesitys ottaa vastuullisen lähestymistavan tasapainottamaan uhkapelivapautta ja suojatoimia, jotka suojaavat ihmisiä joutumasta riippuvuuden uhriksi. Tämä lakiesitys tarjoaa selkeämmät puitteet toimijoille ja kuluttajille.”

Toinen lakiesityksen tärkeä säännös koskee ”sosiaalisten vaikutusten rahaston” perustamista, joka rahoitetaan pakollisella maksulla.

Tästä rahoitetaan joukko projekteja, joilla varmistetaan turvallinen ja vastuullinen pelaaminen. Näitä voisivat olla tutkimus, julkinen koulutus, palvelujen tarjoaminen. Maksun tarkka suuruus on täysin viranomaisen harkinnassa, samoin kuin tuntematon muuttuja.

Yksi lakiesityksen uusi säännös on, että sääntelyviranomaisella on valtuudet estää rahapelien käyttö tiettyinä aikoina tai tiettyinä päivinä.

”Etäpeliluvan haltija ei saa tarjota asiaankuuluvaa rahapelitoimintaa etäyhteyden välityksellä tällaisina päivinä tai tällaisten tuntien ulkopuolella tai molemmissa, kuten viranomaisen antamissa määräyksissä voidaan määrätä”, laissa sanotaan.

Tämä on ominaisuus, jota muut ulkomaiset hallinnot harvoin toteuttavat. Se, pannaanko se täytäntöön, on sääntelyviranomaisen päätettävissä, ja lakiehdotuksessa sille vain annetaan valtuudet tehdä niin.

Laskusta puuttui kuitenkin sääntö, joka kieltäisi operaattoreita rajoittamasta pelaajien panoksia. Tätä oli ehdotettu lakiesityksen aiemmissa versioissa.

Teollisuuden reaktio

Teollisuus on reagoinut myönteisesti lakiesityksen julkaisemiseen, joka on vasta viimeisin askel monivuotisessa prosessissa.

”Tänään on merkittävä virstanpylväs, ja onnittelemme ministeri Brownea ja hänen tiimiään lakiesityksen esittämisestä”, sanoi EGBA:n pääsihteeri Maarten Haijer. ”EGBA tukee täysin Irlannin hallituksen jatkuvia pyrkimyksiä luoda nykyaikaisia säännöksiä, jotka sopivat digitaaliseen aikakauteen ja saattavat maan sääntelykehyksen yhdenmukaiseksi EU:n jäsenvaltioiden kanssa.

”Odotamme innolla lakiesityksen viimeistelyä ja rakentavaa yhteistyötä Irlannin poliittisten päättäjien kanssa varmistaaksemme, että tuloksena on hyvin toimiva sääntelyjärjestelmä, joka suojelee monien turvallisesti ja virkistyskäytössä pelaavien Irlannin kansalaisten etuja, asettaa korkeatasoisen suojan kuluttajille ja niille, jotka kokevat rahapeleihin liittyviä haittoja, ja tarjoaa selkeyttä ja pitkän aikavälin ennustettavuutta rahapelialalle.”