Gambling Commission on kehottanut operaattoreita lopettamaan markkinoinnin asiakkaille, jotka käyttävät ”merkittävän osan” harkinnanvaraisista tuloista uhkapeleihin, ja että heidän tulisi suorittaa vastuullista uhkapelivuorovaikutusta 1/ 12 online-peliasiakkaan kanssa.

Komissio julkaisi tänään (21. kesäkuuta) ohjeet, jotka ovat jatkoa sen huhtikuussa julkaistuille uusille pelaajille, jotka koskevat loukkaantumisvaarassa olevia pelaajia koskevia sääntöjään. Nämä säännöt, sellaisina kuin ne tuolloin esitettiin, kehottivat Isossa-Britanniassa toimiluvan saaneita toimijoita kieltämään markkinoinnin riskialttiiksi katsotuille asiakkaille.

Lisenssinsaajien on myös ilmoitettava haittojen indikaattorit ja ryhdyttävä toimiin ajoissa sekä toteutettava automatisoituja prosesseja vahvojen haittojen indikaattorien aikaansaamiseksi.

Tuolloin komissio ilmoitti, että lisäohjeita annetaan kesäkuussa.

Näissä ohjeissa ei ole annettu tarkkoja tietoja siitä, mikä ”riskiasiakas” voi olla, mutta todettiin, että tämän määrittämisessä voi olla monia erilaisia tekijöitä. Tähän sisältyvät henkilökohtaiset ja demografiset tekijät, kuten ikä ja terveys, tilannetekijät, kuten taloudelliset vaikeudet, käyttäytymistekijät, mukaan lukien asenne riskiin, markkinoihin liittyvät tekijät, kuten asetettujen vetojen tyyppi ja pääsy, jotka liittyvät luku- ja laskutaidon kaltaisiin tekijöihin.

Komissio korosti erityisesti tiettyjä käyttäytymismalleja, jotka liittyvät paljon enemmän haitalliseen pelaamiseen, kuten ”valvomatonta yön yli pelaamista”.

Sen sijaan, että komissio mainitsisi erityiset kynnysarvot, joita voitaisiin soveltaa kaikkiin asiakkaisiin, se totesi, että operaattoreiden on tehtävä enemmän luodakseen räätälöityjä kynnysarvoja, jotka perustuvat niiden asiakkaita koskeviin avoimen lähdekoodin tietoihin.

”Historiallisesti rahapelien lisenssinsaajat eivät ole järjestelmällisesti ottaneet huomioon asiakkaiden kohtuuhintaisuutta kehittäessään asiakasvuorovaikutuskäytäntöjään”, se sanoi. ”Monet ovat käyttäneet talletus- tai tappiorajoja tärkeimpänä tai ainoana kehotuksena asiakkaiden vuorovaikutukseen, mutta ne on usein asetettu sopimattoman korkealle tasolle verrattuna keskimääräiseen rahamäärään, jonka suurin osa ihmisistä on käytettävissä vapaa-ajan toimintaan.

”Tämä on johtanut useisiin esimerkkeihin siitä, että asiakkaat kuluttavat enemmän kuin heillä olisi varaa, eikä tätä ole tunnistettu riittävän ajoissa, kuten monissa komission vaatimustenmukaisuutta ja täytäntöönpanoa koskevissa tapauksissa on havaittu.

”Avoimen lähdekoodin dataa on olemassa, mikä voi auttaa lisenssinsaajia arvioimaan kohtuuhintaisuutta GB-asiakaskunnalleen ja parantamaan asiakasvuorovaikutuksen riskinarviointia. Kynnysarvojen tulisi olla realistisia, perustuen asiakkaiden keskimääräisiin käytettävissä oleviin tuloihin.”

Sääntelyviranomainen kuitenkin lisäsi, että ”useimmat ihmiset pitäisivät haitallisena, jos he käyttäisivät merkittävän osan harkinnanvaraisista tuloistaan uhkapeleihin”. Se totesi, että harkinnanvaraiset tulot eivät sisällä olennaisia kustannuksia, kuten asumista ja laskuja.

Komissio totesi myös, että rahoitusriskejä koskevia lisäohjeita annetaan pian, mutta ”lisenssinsaajien olisi harkittava, miten ne hallitsevat näitä riskejä nyt”.

Muita vihjeitä komission määritelmästä ”riskiasiakkaaksi” saatiin, kun sääntelyviranomainen totesi, että erityyppinen rahapelitoiminta saattaa edellyttää erilaisia strategioita. Tässä sääntelyviranomainen sanoi, että lisenssinsaajien on ”otettava huomioon ongelmapelaamisen hinnat asiaankuuluvassa uhkapelitoiminnassa” ja suoritettava asiakkaiden vuorovaikutus ”vähintään tämän tason mukaisesti”.

Se totesi kuitenkin, että tällä säännöksellä ei voida ”määrätä vuorovaikutuksen tuloksesta”.

Lainaamalla vuoden 2018 Public Health England -tutkimusta se sanoi, että 8.5% online-pelaamisesta – pelaajat luokitellaan ongelmapelaajiksi, samoin kuin 3.7% online-urheiluvedonlyöntiasiakkaista ja 1.3% asiakkaista muissa arpajaisissa kuin National Lottery.

”Jos lisenssinsaajan järjestelmissä ei tunnisteta asiakasmääriä ainakaan kyseisen toiminnan ongelmapelaamisen määrän mukaisesti, nämä järjestelmät eivät todennäköisesti pysty tunnistamaan asiakkaiden oikeaa määrää”, komissio totesi. ”Toimijoiden on varmistettava, että ne ovat saavuttamassa asiakasvuorovaikutuksen vähimmäistasot vuositasolla, ja sen on arvioitava edistymistä kuukausittain.”

Tämä viittaa siihen, että sääntelyviranomainen odottaisi vähimmäisvuorovaikutusta useamman kuin yhden 12 online-peliasiakkaan kanssa.

”Päivitämme ohjeistusta ajan mittaan, jos katsomme, että on tarpeen ottaa huomioon viimeaikaiset ongelmapelaamisen esiintyvyystilastot”, komissio sanoi.

Uhkapelikomissio ilmoitti äskettäin käynnistävänsä uuden menetelmän haittojen mittaamiseksi pilottikyselyn jälkeen. Tässä menetelmässä todettiin, että rahapelihaittojen tasot olivat korkeammat kuin PHE-tutkimuksessa, mutta se varoitti, että tutkimusta ”ei pitäisi käyttää arviona ongelmapelaamisesta tässä vaiheessa”, syistä, mukaan lukien se, että se näyttää liioittelevan pelaajia verrattuna muihin kuin pelaajiin.

Source: https://igamingbusiness.com/gc-operators-must-interact-with-one-in-12-online-casino-players/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *