Siirtyminen lisenssimalliin: EGBA kannustaa Norjaa muutokseen nettipelaamisen sääntelyssä

EGBA (Euroopan uhkapeli- ja vedonlyöntiyhdistys) on äskettäin kehottanut Norjaa siirtymään monopolimallista lisenssimalliin nettipelaamisen osalta. Yhdistyksen mukaan monopolimallin uskominen välttämättömäksi turvallisen pelaamisen takaajaksi ei ole linjassa nykyisten eurooppalaisten trendien kanssa. Lähes kaikissa muissa Euroopan maissa on otettu käyttöön jonkinlainen lisenssijärjestelmä, joka asettaa selkeät säännöt yrityksille ja priorisoi pelaajien turvallisuutta.

Norjassa on selkeä kysyntä vaihtoehdoille nykyiselle pelimonopolille, minkä osoittaa pelaajien aktiivinen pyrkimys etsiä ja käyttää kansainvälisiä sivustoja, jotka tarjoavat heille enemmän vaihtoehtoja. EGBA:n mukaan on tärkeää, että hallitus tunnistaa ja vastaa tähän kysyntään.

Hyödyt lisenssimallin käyttöönotosta

Lisenssijärjestelmän käyttöönotto voisi tarjota vaihtoehtoisia pelivaihtoehtoja, lisätä verotuloja ja parantaa pelaamisen turvallisuutta säätelemällä useampia operaattoreita maan sisällä. Naapurimaat, kuten Ruotsi ja Suomi, ovat jo tunnistaneet monopolijärjestelmästä lisenssimalliin siirtymisen edut. Norja on ainoa manner-Euroopan maa, joka on sitoutunut yksinomaiseen pelimonopoliin.

Viranomaisten on olennaista arvioida, onko tämä lähestymistapa edelleen relevantti modernissa digitaalisessa ajassa ja verrattuna muihin Euroopan maihin käyttämiin käytäntöihin. EGBA kehottaa voimakkaasti Norjan viranomaisia harkitsemaan lisenssimallin etuja.

Lisenssimallin edut listattuna

  • Vaihtoehtoiset pelivaihtoehdot pelaajille
  • Kasvavat verotulot valtiolle
  • Parantuneet turvallisuusstandardit pelaamisessa
  • Selkeät säännöt ja ohjeistukset operaattoreille
  • Moderni ja joustava sääntelykehys

Eurooppalainen konteksti

Norja on yksi harvoista Euroopan maista, jotka ylläpitävät pelimonopolia. Tämä tekee maasta poikkeuksen verrattuna muihin Euroopan maihin, joissa lisenssimalli on yleisesti otettu käyttöön. Eurooppalaisessa kontekstissa Norjan monopolimalli näyttää vanhentuneelta ja tehottomalta.

EGBA korostaa, että nykyinen monopolimalli ei ole linjassa Euroopan trendien kanssa, ja kehottaa Norjan viranomaisia ottamaan huomioon, että lähes kaikki muut Euroopan maat ovat jo siirtyneet lisenssimalliin.

Tulevaisuuden näkymät

On oleellista, että Norjan viranomaiset arvioivat nykyisen monopolimallin tehokkuutta ja relevanssia. Jos maan on tarkoitus pysyä kilpailukykyisenä ja varmistaa pelaajien turvallisuus, on välttämätöntä harkita lisenssimallin käyttöönottoa.

EGBA kehottaa Norjan hallitusta ottamaan huomioon, että lisenssimalli voi tehokkaasti vastata pelaajien muuttuviin tarpeisiin ja tarjota kokonaisvaltaisemman lähestymistavan uhkapelaamisen sääntelyyn.

Lähde: https://www.egba.eu/news-post/norway-egba-encourages-transition-to-a-licensing-model-for-online-gambling/