Uudet ohjeistukset vahvistavat EGBA:n asemaa rahanpesun torjunnassa, sillä ne sisältävät joukon standardeja, joita online-uhkapelioperaattoreiden tulisi noudattaa varmistaakseen korkeimman mahdollisen noudattamisen tason EU:n uusimpien rahanpesua koskevien sääntöjen kanssa. Bryssel, Tänään – Euroopan peli- ja vedonlyöntiyhdistys (EGBA) on julkaissut ensimmäiset pan-eurooppalaiset ohjeistukset, jotka tukevat online-uhkapelisektorin osallistumista Euroopan taisteluun rahanpesua vastaan. Ohjeistukset – jotka on tarkistettu ja päivitetty Euroopan parhaiden rahanpesun noudattamisen asiantuntijoiden toimesta – heijastavat uusimpia teknologioita ja lakeja ja perustuvat EGBA:n sitoutumiseen edistää korkeinta mahdollista vastuullisuuden tasoa rahanpesun torjunnassa.

EGBA:n ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi sisältävät käytännöllistä, toimialakohtaista ohjausta siitä, miten online-uhkapelioperaattorien tulisi suorittaa asiakas- ja liiketoimintariskien arviointia, asiakkaan tuntemisprosesseja, epäilyttävien liiketoimien raportointia, tietojen tallentamista ja muita olennaisia ​​alueita, jotka edellyttävät vahvaa rahanpesun torjunnan noudattamista. Ohjeet – joita operaattorien tulisi soveltaa kaikkiin EU:n toimintoihinsa – perustuvat riskiperusteiseen lähestymistapaan ja pyrkivät tukemaan alan noudattamista Euroopan erilaisiin rahanpesua koskeviin sääntöihin, mukaan lukien EU:n tuleva AML-asetus. EGBA:n jäsenten on toimitettava vuosittaiset raportit EGBA:lle yhteenvetona niiden edistymisestä ohjeiden noudattamisessa, ja myös muut operaattorit ovat kutsuttuja osallistumaan aloitteeseen.

Ohjeiden julkaisu seuraa konsultaatiokautta syksyllä 2022, jolloin EGBA pyysi palautetta alan asiantuntijoilta ja kansallisilta sääntelyviranomaisilta.

EGBA:n jäsenet ovat sitoutuneet vahvaan rahanpesun vastaiseen kulttuuriin. Vuonna 2021 heidät tarkastettiin 30 kertaa rahanpesun vastaisesti Euroopan peli- ja finanssisääntelyviranomaisten toimesta, ja he toimittivat lähes 13 000 epäilyttävää toimintaa koskevaa raporttia kansallisille lainvalvontaviranomaisille tukemaan Euroopan taistelua rahanpesua vastaan. Lisäksi EGBA edustaa jäseniään erilaisissa rahanpesua koskevissa foorumeissa, mukaan lukien Euroopan komissio ja Financial Action Task Force (FATF).

Koska talousrikollisuuden monimutkaisuus jatkaa kehittymistään, näiden AML-ohjeiden julkaiseminen osoittaa EGBA:n sitoutumisen varmistaa, että Euroopan online-rahapelisektori aktiivisesti osallistuu taisteluun talousrikollisuutta vastaan. Tällä hetkellä puuttuu sektorikohtaista ohjeistusta, joka auttaisi Euroopan online-rahapelitoimijoita AML-noudattamisessa, ja nämä ohjeet tarjoavat arvokkaan työkalun tämän aukon täyttämiseen ja auttavat toimijoita saavuttamaan korkeimmat mahdolliset standardit.

Tohtori Ekaterina Hartmann, oikeudellisten ja sääntelyasioiden johtaja, EGBA.

Lähde: https://www.egba.eu/news-post/egba-publishes-new-pan-european-anti-money-laundering-guidelines-for-online-gambling/

Kasinoista ja pelaamisesta: Pelimestari