Yhdistyneen kuningaskunnan mainoskäytäntökomitea (CAP) on ottanut käyttöön uusia rajoituksia uhkapelimainonnalle Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mukaan lukien kaikkien sellaisten ominaisuuksien kieltäminen, jotka vetoaisivat voimakkaasti alle 18-vuotiaisiin, kuten huippujalkapalloilijoihin ja sosiaalisen median vaikuttajiin.

Uudet säännöt julkaistiin ensimmäisen kerran tämän vuoden huhtikuussa kuulemisen jälkeen.

Kuuleminen oli seurausta GambleAwaren raportista, joka koski uhkapelejä ja alaikäisiä.

”Uusi” vahvan vetoomuksen ”testi kieltää sisällön, jolla on vahva vetovoima alle 18-vuotiaille riippumatta siitä, miten aikuiset suhtautuvat siihen”, luki Advertising Standards Authorityn (ASA) verkkosivustolla olevassa lausunnossa.

”Tämä vaikuttaa merkittävästi uhkapelimainostajien, jotka haluavat mainostaa brändejään käyttämällä merkittäviä urheilijoita ja julkkiksia, sekä henkilöihin, kuten sosiaalisen median vaikuttajiin, jotka ovat erittäin houkuttelevia alle 18-vuotiaille.”

Uusien rajoitusten mukaan asa: n mukaan mahdollisia suurlähettiläitä ei tyypillisesti sallita, mukaan lukien ”Yhdistyneen kuningaskunnan jalkapalloilijat, jotka pelaavat huippuseuroissa, Yhdistyneen kuningaskunnan maajoukkueissa tai korkean profiilin kilpailuissa”. Eläkkeellä olevat tai alemman liigan pelaajat voivat kuitenkin olla sallittuja.

Operaattoreita varoitetaan myös esittämästä ”vaikuttajaa, jonka sisältö keskittyy nuoriin liittyviin teemoihin”.

Kuuleminen sai 27 vastausta sidosryhmiltä, mukaan lukien BGC, joka sanoi, että urheilupersoonallisuuksien rajoittaminen mainonnasta olisi ”askel liian pitkälle”.

Säännöt lisättiin virallisesti YMP:n säännöstöön 1. lokakuuta, mikä tarkoittaa, että kaikessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuvassa markkinointiviestinnässä on noudatettava niitä.

Uusissa säännöksissä korostetaan enemmän sitä, mitä rahapelimainonnassa voidaan – ja mitä ei voida – esittää, jotta vetoomus voidaan rajoittaa alle 18-vuotiaisiin.

Alun perin mainokset eivät voineet olla ”erityisen houkuttelevia” nuorille. Tämä tarkoitti sitä, että Advertising Standards Authority (ASA) voisi rangaista toimijaa, jos mainoksen katsottiin kiinnostavan nuoria.

Nyt mainoksilla ei saa olla ”voimakasta vetovoimaa” nuorille. Tämä tarkoittaa, että tietyt julkkikset, joilla on keskittynyt alle 18-vuotiaiden yleisö – mukaan lukien vaikuttajat ja jalkapalloilijat – eivät voi esiintyä uhkapelimainoksissa.

Lähde: Igamingbusiness

ASA: https://www.asa.org.uk/news/new-gambling-and-lotteries-rules-tougher-content-restrictions.html

Huhtikuussa pidetyn kuulemistilaisuutemme tulosten julkistamisen jälkeen 1. lokakuuta tuli voimaan uusia sääntöjä, joilla suojellaan alle 18-vuotiaita, ja vahvistettiin edelleen mainontakäytäntökomitean (YMP) sitoumusta suojella nuoria ja muita haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä rahapelien mainontaan liittyviltä haitoilta.

Aiemmat luovaa sisältöä koskevat rajoitukset edellyttivät, että mainokset eivät saa olla erityisen houkuttelevia alle 18-vuotiaille. Uudet säännöt perustuvat ”vahvaan” valitustestiin, joka kieltää sisällön (kuvat, teemat ja hahmot), jolla on merkittävä vetovoima alle 18-vuotiaille riippumatta siitä, miten aikuiset suhtautuvat siihen.

Käytännössä tämä rajoittaa merkittävästi kuvia ja viittauksia, joita rahapelimainokset saavat käyttää, ja vähentää uhkapelimainosten mahdollisuuksia kiinnittää alle 18-vuotiaiden huomio yleisössä. Esimerkiksi vapaasti saatavilla olevia mainoksia ei voi käyttää:

  • Topflight-jalkapalloilijat ja jalkapalloilijat, joilla on huomattava seuraaja alle 18-vuotiaiden keskuudessa sosiaalisessa mediassa.
  • Kaikki alle 18-vuotiaiden hyvin tuntemat urheilijat, mukaan lukien urheilijat, joilla on huomattava määrä alle 18-vuotiaita seuraajia sosiaalisessa mediassa.
  • Viittaukset alle 18-vuotiaiden suosimiin videopelien sisältöön ja pelattavuuteen.
  • Tähdet alle 18-vuotiaiden suosimista tosi-tv-ohjelmista, kuten Love Island.

Markkinoijien on nyt varmistettava, että heidän kampanjansa ovat vaatimusten mukaisia. Ihannetapauksessa heidän tulisi mukauttaa vaatimustenmukaisuusprosessejaan arvioidakseen kaikki mainosaineistoonsa sisältyvät sisältökappaleet (hahmo, persoonallisuus, graafinen jne.) uuden standardin mukaisesti. Viime kädessä, jos kyseessä on valitus tai ennakoiva seurantatyö, heidän on täytettävä ASA, että ei ole olemassa indikaattoreita siitä, että sisältö olisi merkittävästi kiinnostavaa tai suosittua alle 18-vuotiaiden keskuudessa.

  • Ensimmäinen vaihe on suurelta osin jatkoa nykyiselle politiikalle.  Alle 18-vuotiaiden (kuten lasten median hahmojen tai avoimen lapsilähtöisten teemojen) sisältö on ehdottomasti kielletty.
  • Kaikkien muiden sisältöjen osalta markkinoijien tulisi kattaa asiaankuuluvat yhteydet. Mistä käytetty merkki on peräisin? Onko käytetty graafinen tyyli samanlainen kuin suosittu videopeli? Mistä brändilähettiläs tunnetaan mainoksen kontekstin ulkopuolella? Painopisteen olisi oltava nykyisissä ja uudemmissa toimissa.
  • Ensinnäkin markkinoijien olisi vältettävä toimintaa tai rooleja, jotka ovat luonteeltaan toiveikkaita tai joilla on todennäköisesti merkittäviä affiniteetteja alle 18-vuotiaisiin. Kapteenin rooli Yhdistyneen kuningaskunnan urheilumaajoukkueessa on hyvä esimerkki.
  • Tärkein arviointimenetelmä on tunnistaa mittarit, jotka liittyvät eri rooleihin ja toimintoihin, jotka on rajattu, kuten yleisötiedot niihin liittyville TV-ohjelmille, elokuville, videopeleille tai sosiaalisen median tilien seuraaja- / analyyttisille tiedoille. Jälkimmäistä voidaan käyttää persoonallisuuksien, mutta myös hahmojen, kuten videopelien hahmojen, suhteen.
  • Mitä kattavampi arviointi, sitä tehokkaammin riskejä voidaan vähentää. Jos yhdestä tai useammasta lähteestä saadut tiedot viittaavat siihen, että alle 18-vuotiaita on enemmän kuin hyvin alhaisella tasolla yleisössä, on olemassa merkittävä riski, että ASA hyväksyy valituksen.

Uusiin sääntöihin liittyy myös useita poikkeuksia, joiden avulla voidaan mainostaa rajoitetuissa olosuhteissa rahapelejä ja arpajaistuotteita, jotka liittyvät aloihin, joilla on suurempi riski vedota alle 18-vuotiaisiin. Uusista standardeista on myös poikkeus mainoksille, jotka toimitetaan tiukan iänvarmennuksen perusteella. Yksityiskohtaiset tiedot niistä sekä lisätietoja lähestymistavasta, jolla varmistetaan sääntöjen noudattaminen, sisältyvät YMP:n uusiin ohjeisiin, jotka julkaistiin sääntöjen rinnalla.