Sveitsiläinen ajatushautomo on vaatinut useita muutoksia rahapeleihin maassa, mukaan lukien vain verkossa toimivien lisenssien käyttöönotto.

Avenir Suisse – taloustieteen ja sosiaalisten kysymysten ajatushautomo – väitti, että uhkapelaaminen maassa on usein sekä politisoitunutta että tehotonta.

Se totesi, että poliitikot valitsevat, mihin rahapelitulojen tuotot menevät, ja että Swtizerlandin kahden arpajaisen ympärille on kasvanut ”todellinen käteisen jakeluteollisuus” – Swisslos ja Loterie Romandie, jotka yhdistävät noin 80 erilaista arpajaisrahastoa.

”Rahapelirahan jakautuminen ei ole optimaalista”, raportin kirjoittajat sanoivat. ”Kantonien arpajaisrahastoista rahoitetaan säännöllisesti hankkeita, joiden osalta perustuslaissa vahvistettua yleishyödyllisyyden käsitettä tulkitaan hyvin laajasti.”

Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että ”vastoin yleistä uskoa”, joidenkin kasinoiden verotulot menevät eri kantoneihin kuin ne, joissa nämä kasinot ovat olemassa.

Se totesi, että toinen ongelma tuli siitä, että monet kantonit toimivat tehokkaasti operaattoreina – kasinopanosten kautta – ja sääntelyviranomaisina.

Ajatushautomo lisäsi, että varojen jakotapa johtaa myös tehottomuuteen. Se totesi, että arpajaisrahastojen hallinnointikustannukset laskivat 16–22 miljoonan Sveitsin frangin välillä vuodessa, kun taas ”nykyisen järjestelmän vuotuisten kitkakustannusten odotetaan olevan useita kymmeniä miljoonia frangeja”.

Tutkimuksessa todettiin myös, että Sveitsin sääntelyjärjestelmän aiheuttamia haasteita pahensi online-rahapelien lisääntyminen. Monet sääntelytehtävät on jaettu kansallisen tason ja kantonien elinten kesken, ja tutkimuksessa väitettiin, että ”nämä kaksi keinotekoisesti erotettua pelikenttää voivat olla yhä vähemmän”.

Tämän seurauksena se totesi, että muutoksia tarvitaan kolmella alalla. Ensinnäkin se totesi, että hallituksen ei pitäisi ottaa pelioperaattorin roolia, vaan sen pitäisi keskittyä sääntelyyn. Osana tätä se väitti, että hallituksen olisi myös keskityttävä rahapelitulojen ”suoraan uudelleenjakoon”.

Toiseksi maat, jotka ovat kaksi valvontaelintä – Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) ja Gespa – olisi koottava yhdeksi sääntelyviranomaiseksi.

Kolmanneksi siinä todettiin, että ”tarvitaan modulaarinen lähestymistapa sääntelyyn”, ja siinä korvataan niin kutsuttu analoginen ensimmäinen malli, jossa online-rahapelitoimintaa pidetään maalla sijaitsevan lisenssin jatkeena. Ajatushautomon ehdottaman järjestelmän mukaan operaattorit voisivat hakea lisenssiä vain verkossa toimiville lisensseille.

”Toisin kuin nykyisessä järjestelmässä, jossa digitaaliset pelit ovat poikkeus, päinvastoin on odotetaan tapahtuvan tulevaisuudessa”, se sanoi. ”Analogisia pelejä pidettäisiin poikkeuksina, mikä kääntäisi järjestelmän ylösalaisin.”

Aiemmin tällä viikolla Sveitsin liittoneuvosto hyväksyi kahden uuden lisenssialueen perustamisen, mikä tarkoittaa, että maa voisi myöntää vielä kaksi pelilisenssiä.  Tämä nostaisi lisenssinsaajien kokonaismäärän 23:een.