Peru kieltää ilmaisvedot ja demot sekä velvoittaa rekisteröinnin toimittajille osana pyrkimyksiään säännellä online-uhkapelejä.

Yksityiskohta on osa Perun pyrkimyksiä säännellä online-vedonlyöntiä ja ipelaamista. Maan kongressi äänesti heinäkuussa yksimielisesti alojen sääntelyä koskevan lakiesityksen puolesta, joka allekirjoitettiin sitten laiksi elokuussa ja joka tuli voimaan 60 päivää myöhemmin.

Laki nimeää Perun ulkomaankauppa- ja matkailuministeriön (Mincetur) maan viralliseksi rahapelien sääntelyviranomaiseksi.

Sääntelyviranomaisena elin vahvisti useita sääntöjä, joita sovelletaan markkinoiden operaattoreihin, mukaan lukien ilmaisvetojen kielto ja toimittajien rekisteröintivaatimukset.

Näitä sääntöjä kuullaan, ja sidosryhmät voivat antaa lausuntonsa 2. joulukuuta mennessä.

Ilmaisvedon kielto

Säännöissä todetaan, että operaattorit eivät saa tarjota minkäänlaista etävedonlyöntiä tai -pelaamista ilmaiseksi, olipa kyse sitten myynninedistämistarkoituksesta tai koulutuksesta, kuten pelin esittelyn kautta.

Jos operaattorin havaitaan tarjoavan ilmaisvetoa, sille voidaan määrätä sakko, joka on yhdestä 50 perulaiseen veroyksikköön (Unidad Impositiva Tributaria/UIT).

Tällä hetkellä yksi UIT on yhtä suuri kuin PEN4600 (1 010 puntaa / 1 149 euroa / 1 197 dollaria), mutta yksiköiden on tarkoitus olla joustavia maan valuutan arvon muutoksissa.

Lisäksi mainontaa ei saa kohdistaa ”suoraan tai välillisesti” alaikäisille, eikä mainoksissa saa olla alaikäisiä. Mainosten ei myöskään saa katsoa rikkovan ”ihmisten moraalia”.

Toimittajan rekisteröinti

Toimittajien on puolestaan rekisteröidyttävä Minceturiin voidakseen tarjota palvelujaan toimiluvan saaneille operaattoreille.

Näiden toimittajien on lueteltava muut luvat, jotka ne ovat saaneet osana hakuprosessia. Muita yksityiskohtia rekisteröintihakemuksen hyväksymisen tai olemassa olevan rekisteröinnin peruuttamisen edellytyksistä ei kuitenkaan annettu.

Rekisteröimättömän tavarantoimittajan käytöstä seuraa jälleen yhden UIT:n ja 50 UIT:n välinen sakko.

Operaattoreilta etävedonlyönti ja -pelaaminen vaativat kaksi erillistä lisenssiä. Kaikkien lisensoitujen operaattoreiden on oltava joko rekisteröityneitä Perussa tai niillä on oltava toimisto maassa.