Tämän päivän pääomamarkkinapäivässä Lontoossa, Isossa-Britanniassa, Kindred Groupin toimitusjohtaja Henrik Tjärnström ja talousjohtaja Johan Wilsby yhdessä johtoryhmän jäsenten ja ylempien johtajien kanssa tarjoavat yksityiskohtaisen päivityksen Kindredin strategisesta suunnasta, toiminnasta ja taloudellisesta tuloksesta.

Pääomamarkkinapäivän yhteydessä Kindred Group esittelee vuodelle 2025 uudet taloudelliset tavoitteet, jotka koostuvat:

 • Yli 1,6 miljardin punnan tulot
 • Kohde-etuutena oleva käyttökatemarginaali 21 – 22 prosenttia
 • Jakelupolitiikka ~75 – 100 prosenttia vapaasta kassavirrasta (yrityskauppojen jälkeen)

Kindred Group plc (Kindred) isännöi pääomamarkkinapäivää (CMD) Lontoossa, Isossa-Britanniassa, tänään klo 12.00 BST. Tapahtuman aikana toimitusjohtaja Henrik Tjärnström ja johtoryhmän jäsenet esittelevät Kindredin pitkän aikavälin strategista suuntaa ja prioriteetteja tuleville vuosille.

Prioriteetteja ovat:

 • Markkinaosuuden kasvattaminen olemalla luotettava viihteen lähde Kindredin nykyisillä ydinmarkkinoilla Euroopassa ja Australiassa, joiden odotetaan kasvavan 7 prosentin CAGR:llä vuosina 2021–2026.
 • H2 Gambling Capitalin mukaan vahvan aseman kehittyminen Alankomaissa, markkinoiden odotetaan yleensä kasvavan merkittävästi tulevina vuosina tiukan lisenssiprosessin tehokkaan loppuunsaattamisen, luotettavan brändin tunnettuuden ja paikallisen kokemuksen ansiosta.
 • Strategisten investointien, kuten Relax Gaming -yritysoston ja Kindred Sportsbook Platformin (”KSP”) kehittämisen, hyödyntäminen, jossa joustavuuden, skaalautuvuuden ja ainutlaatuisen tuotesisällön saatavuuden lisääminen erottavat Kindredin kilpailusta.
 • Pohjois-Amerikkaan perustetun vankan markkinaperustan pohjalta tämän alueen kypsyessä ja asiakaskokemukseen keskittyminen lisääntyy.

”Olen iloinen voidessani jakaa yksityiskohtaisemman kuvan strategisesta suunnastamme ja prioriteeteistamme, jotka olemme asettaneet Kindredissä. Olemme olleet liikkeellepaneva voima alan muutoksessa ja ymmärtäneet jo varhain vaatimukset menestyä paikallisesti säännellyssä ja monimutkaisessa ympäristössä. Meillä on nyt kriittiset rakennuspalikat valmiina, ja luotan täysin siihen suuntaan, mihin suuntaan olemme menossa”, sanoo Kindred Groupin toimitusjohtaja Henrik Tjärnström.

”On myös erittäin rohkaisevaa nähdä, miten Kindred-urheiluvedonlyöntialustamme kehittämisessä on edistytty, ja keskeiset virstanpylväät on jo saavutettu, kohti valittua markkinalanseerausta vuoden 2023 lopun tienoilla”, Henrik Tjärnström sanoo ja jatkaa. ”Tuonti Alankomaihin on myös ylittänyt odotuksemme, ja olemme hyvässä vauhdissa saavuttaaksemme tavoitteemme 15 prosentin markkinaosuudesta vuoden loppuun mennessä.”

Kindred esittää yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten konserni nopeuttaa strategiansa toteuttamista, mukaan lukien uudet taloudelliset tavoitteet, joista hallitus on päättänyt.

 • Yli 1,6 miljardin punnan tulot

Odotettu liikevaihdon kasvu perustuu Kindredin kohdennettuun strategiaan ja hyödyntämällä olemassa olevien markkinoiden merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Kindredillä on tasapainoinen markkinaportfolio eri maturiteettivaiheissa, mikä tarjoaa mahdollisuuksia hyötyä sekä odotetusta taustalla olevasta markkinoiden kasvusta että markkinaosuuden kasvusta. Alankomaiden odotetaan olevan tärkeä tekijä tulevina vuosina tuotteiden eriyttämisen ja ainutlaatuisen sisällön tarjonnan paranemisen ohella.

 • Kohde-etuutena oleva käyttökatemarginaali 21 – 22 prosenttia

Kindredin keskittyminen tuotteiden hallinnan ja skaalautuvuuden lisäämiseen on olennaista voittojen kasvattamisessa paikallisesti säännellyillä markkinoilla. Liikevaihdon odotetun kasvun yhdistettynä kustannusten jatkuvaan optimointiin ja skaalautuvuuteen odotetaan tukevan Kindredin tavoitetta saavuttaa taustalla oleva käyttökatemarginaali 21-22 prosenttia vuonna 2025. Investointi KSP:hen edistää skaalautuvuutta ja sen odotetaan tuottavan positiivista kassavirtavaikutusta vuonna 2025. Kindredin urheiluvedonlyöntiliiketoiminnan kokonaiskustannusten odotetaan laskevan noin 30 prosenttia täydellisen toteutuksen jälkeen, minkä odotetaan valmistuvan vuoden 2025 jälkeen.

 • Jakelupolitiikka ~75 – 100 prosenttia vapaasta kassavirrasta (yrityskauppojen jälkeen)

Hallitus on päättänyt uudistaa aiempaa osinkopolitiikkaa. Kindredin uusi osinkopolitiikka on tuottaa vakaata tavanomaista osinkoa absoluuttisina puntina ilmaistuna, ja se maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä toisella ja neljännellä neljänneksellä. Lisäksi Kindred täydentää osinkoja osakkeiden takaisinostoilla.

Osinkojen ja takaisinostojen kokonaismaksu perustuu arvioon, jossa otetaan huomioon Kindredin taloudellinen asema, pääomarakenne ja tulevat sijoitustarpeet, mukaan lukien yritysostomahdollisuudet. Osinkojen ja takaisinostojen kokonaistuottosuhteen tulisi ajan mittaan olla noin 75-100 prosenttia vapaasta kassavirrasta. Vapaa rahavirta määritellään liiketoiminnan rahavirraksi, johon ei sisälly asiakassaldojen muutoksia, joista on vähennetty sijoitustoiminnan (yritysostot mukaan lukien) rahavirta ja vuokrasopimusvelkoihin liittyvät maksut.

Vuoden 2025 taloudellisten tavoitteiden lisäksi Kindred Group esittää myös ohjeistuksen, joka liittyy paikallisesti säännellyiltä markkinoilta saatavien bruttovoittotuottojen osuuteen ja investointeihin.

 • Paikallisesti säännellyn bruttovoittotulon osuus noin 90 prosenttia vuonna 2025

Kindredillä on strateginen tavoite luoda kestävää ja kannattavaa kasvua paikallisesti säännellyillä markkinoilla. Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla paikallisesti säännellyn bruttovoittotulon osuus oli 78 prosenttia ja tulevina vuosina osuuden odotetaan vähitellen kasvavan ja nousevan noin 90 prosenttiin vuonna 2025.

 • Stable Capex prosentteina liikevaihdosta

Prosenttina liikevaihdosta Kindredin pääomasijoitukset ovat olleet viime vuosina noin 4 prosenttia. Kindred jatkaa investointeja oman ja räätälöidyn teknologia-alustan kehittämiseen ja parantamiseen parantaakseen muun muassa asiakaskokemusta ja data-analytiikkaa sekä vastatakseen paikallisten lisenssivaatimusten muutoksiin. Kindred jatkaa myös investointeja KSP:n kehittämiseen, ja näistä käynnissä olevista kehityshankkeista huolimatta pääomasijoitusten odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina prosentteina liikevaihdosta.

Kaupankäyntipäivitys ja suuntaa-antava ohjeistus vuoden 2022 kolmannelle neljännekselle

Osana cmd:tä Kindred antaa enemmän selvyyttä tuloksesta 1.7.–11. syyskuuta ja kertaluonteisen suuntaa-antavan ohjeistuksen vuoden 2022 kolmannelle neljännekselle. Kaupankäyntipäivitys osoittaa vankan bruttovoittotulojen kehityksen, joka johtuu korkeasta aktiivisuudesta eri markkinoilla.

Konsernin keskimääräinen päivittäinen bruttovoittoliikevaihto 11.9.2022 asti oli 2,9 miljoonaa Englannin puntaa, mikä on 12 prosenttia (12 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna) pienempi kuin vuoden 2021 koko kolmannen neljänneksen päivittäinen keskiarvo. Alankomaita lukuun ottamatta konsernin keskimääräinen päivittäinen bruttovoittotuotto 11.9.2022 asti oli 2,6 miljoonaa Englannin puntaa, mikä on 6 prosenttia (7 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna) suurempi kuin vuoden 2021 koko kolmannen neljänneksen päivittäinen keskiarvo.

Tiukan lisenssihakemus- ja sääntelyn tarkistusprosessin valmistuttua Kindred aloitti toimintansa Alankomaissa 4. heinäkuuta, ja syyskuun 11. päivään asti tapahtuneen käyttöönoton aikana Alankomaiden keskimääräiset päivittäiset bruttovoittotulot olivat 317 tuhatta englannin puntaa, mikä kasvoi vähitellen koko kauden ajan.

Aktiivisuustasosta ja loppuneljänneksen urheiluvedonlyöntimarginaalista riippuen Kindred arvioi vuoden 2022 kolmannen neljänneksen liikevaihdon olevan 270–280 miljoonaa puntaa.

Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen käyttökatteen arvioidaan olevan 37–42 miljoonaa puntaa (Q3-2021: 84,8 miljoonaa puntaa).

Lähde PRNewswire