Kreikan arpajaisliiketoiminnan Intralotin liikevaihto, bruttopelitulot ja voitto olivat kaikki lähes täsmälleen vakaat vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, kun valuuttakurssivaihtelut kompensoivat suurimman osan toimittajan kasvusta.

Liikevaihto , joka koostuu kaikista Intralotin B2B-toimittajana saamista tuloista sekä kaikista sen B2C-toiminnolla sijoitetuista rahoista, oli 97,7 miljoonaa euroa. Tämä oli lähes täsmälleen sama kuin vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä kirjattu kokonaismäärä.

Yritys totesi, että 61,9 % liikevaihdosta tuli arpajaisista, 18.8% urheiluvedonlyönnistä, 11.2% video-arpajaisten päätelaitteista, 7.7% IT-tuotteista ja -palveluista ja 0,5% kilpailuista.

B2B-puolella teknologia- ja tukipalvelut toivat 55,1 miljoonaa euroa, kasvua 1,3 %, mikä johtui australian liikevaihdon kasvusta sulkutoimien helpottuessa. Johdon sopimustuotot kuitenkin laskivat 18,3 prosenttia 10,9 miljoonaan euroon.

Intralotin mukaan tämä johtui lähes kokonaan valuutanvaihtovaikutuksista Turkissa, joka on Intralotin johdon sopimusliiketoiminnan suurin markkina-alue.

B2C-toimintojen panokset muodostivat 31,6 miljoonaa euroa tästä kokonaismäärästä, kasvua 6,1%. Se totesi, että tämä johtui osittain Argentiinan paikallisesta markkinoiden kasvusta, kun Buenos Airesin kaupunki lanseerasi pelimarkkinansa. Maan liikevaihto kasvoi 32,4 prosenttia 10,3 miljoonaan euroon. Toisaalta Maltan tulot kuitenkin vähenivät 600 000 euroa.

Intralotin B2C-liiketoiminta maksoi voittoja 17.8m euroa. Tämän seurauksena B2C-toimintojen bruttopelitulot olivat 13.8m euroa, kasvua 23,9 %. Bruttopelitulot – mukaan lukien B2B-liiketoiminta – olivat 79.8m euroa, kasvua 1,2 %.

Näiden 17 .8m euron voittojen lisäksi Intralotille aiheutui vielä 54,6 miljoonaa euroa muita myyntikuluja, mikä tarkoittaa, että sen kokonaismyyntikustannukset olivat 72,5 miljoonaa euroa, nousua 0,7 %.

Kun nämä myyntikustannukset, mukaan lukien voitot, vähennettiin kokonaisliikevaihdosta 97,7 miljoonasta eurosta, Intralotin bruttovoitto oli 25,2 miljoonaa euroa, laskua 1,6 %.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 5,7 miljoonaa euroa, mutta myös myyntikuluja 4,7 miljoonaa euroa ja hallintokuluja 16,6 miljoonaa euroa sekä tutkimus- ja kehittämiskuluja 417 000 euroa ja muita toimintakuluja 305 000 euroa.

Yritys totesi, että näistä kuluista 17,4 miljoonaa euroa liittyi poistoihin ja arvonalentumisiin, mikä tarkoittaa, että tulos ennen korkoja, poistoja ja arvonalentumisia oli 26,1 miljoonaa euroa eli 4,8 prosenttia enemmän.

Sen tulos ennen korkoja ja veroja oli puolestaan 8,7 miljoonaa euroa, mikä on 123,1 % enemmän johtuen alentuneista poisto- ja poistokustannuksista vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä…

Tämän jälkeen Intralotille aiheutui 10,3 miljoonan euron korko- ja vastaavat kulut ja 511 000 euron valuuttakurssitappiot, jotka vaikuttivat 2,3 miljoonan euron tappioon ennen veroja, mikä on 17,9 % vähemmän kuin vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Maksettuaan 2,6 miljoonaa euroa veroa, kasvua 22,8 %, Intralotin nettotappio oli 4 945 euroa, vain 3 euron päässä vuotta aiemmin kirjatusta tappiosta.

Intralotin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Sokratis P. Kokkalis kertoi olevansa tyytyväinen tulokseen, joka osoitti toimittajan liiketoimintasuunnitelman jatkuvan edistymisen.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulokset osoittavat, että covid-vaikutuksista saadut voitot ja elpyminen ovat vakiintuneet ja heijastavat parempaa taloudellista profiilia, normalisoituneita tuloja sekä toiminta- ja velanhoitokustannusten vähenemistä yhtiön liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Tämän seurauksena hän lisäsi, että yritys on kutsunut osakkeenomistajien kokouksen hyväksymään osakepääomansa korotuksen.

Tämän voimakkaasti parantuneen tuloslaskelman ja taseen taustalla yhtiö on suunnitellut ja aikoo käynnistää osakepääoman korotuksen merkintäoikeusannilla ja on varmistanut Sandard General Master Fund II: n sitoutumisen tilaustamattomien oikeuksien kulmakivisijoittajaksi muutoksessa, joka vahvistaa merkittävästi mahdollisuuksiamme tarttua valtaviin mahdollisuuksiin Yhdysvalloissa ja globaaleilla markkinoilla.

Lähde: https://igamingbusiness.com/intralot-revenue-and-profit-stable-in-q1-as-currency-exchange-offsets-growth/