Affiliate-markkinointiryhmä Acroud on sanonut harkitsevansa mahdollista affiliate-hankintaa, jonka arvo on 5,5 miljoonaa euroa (£ 4.7m / $ 5.8m).

Acroud AB :llä (publ) (”Acroud” tai ”Yhtiö”) on edelleen opportunistinen lähestymistapa yritysjärjestelyihin strategisen ohjelmansa mukaisesti, ja se harkitsee nyt mahdollista 5,5 miljoonan euron yritysostoa, jonka odotetaan edistävän yhtiön liikevaihtoa yli 9 miljoonaa euroa ja yhtiön käyttökatteeseen yli 4 miljoonaa euroa vuodessa.

Acroudin johto on sitä mieltä, että mahdollinen yritysosto on yhtiön sekä osake- että velkasijoittajien kannalta suotuisa, koska se vahvistaa sekä kannattavuutta että kassavirtaa ja vähentää samalla yhtiön vipuvaikutusta jatkossa, mikä vastaa 4.5.2022 julkaistussa tiedotteessa esitettyjä tarkistettuja taloudellisia tavoitteita. Mahdollinen yritysosto koostuu iGaming-markkinoilla olevista sidosvaroista. Jos mahdollinen yrityskauppa toteutuu, yhtiö investoi 18 kuukauden aikana noin miljoona euroa osakkeisiin ja noin 4,5 miljoonaa euroa käteisenä. Käteismaksu on tarkoitus rahoittaa Acroudin olemassa olevasta kassavirrasta ja tulevasta operatiivisesta kassavirrasta. Mahdollinen hankinta edellyttää hallituksen lopullista hyväksyntää ja osapuolet tekevät lopullisen ostosopimuksen.

Acroud ei paljastanut yksityiskohtia ostamansa affiliate-kokonaisuudesta, mutta totesi, että yrityskauppa sisältää igaming-markkinoilla olevia omaisuuseriä.

Konserni lisäsi, että yrityskauppa tuottaisi sen vuotuiseen liikevaihtoon yli 9,0 miljoonaa euroa ja sen tulokseen yli 4,0 miljoonaa euroa ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia (EBTIDA).

Jos kauppa toteutuu, Acroud sijoittaisi noin 1,0 miljoonaa euroa osakkeisiin ja 4,5 miljoonaa euroa käteisenä, joka maksetaan 18 kuukauden aikana. Käteismaksu rahoitettaisiin Acroudin olemassa olevasta kassavirrasta ja tulevasta operatiivisesta kassavirrasta.

Mahdollinen hankinta edellyttää hallituksen lopullista hyväksyntää ja osapuolet tekevät lopullisen ostosopimuksen.

Acroudin johto on sitä mieltä, että mahdollinen yritysosto on yhtiön sekä osake- että velkasijoittajien kannalta suotuisa, koska se vahvistaa sekä kannattavuutta että kassavirtaa ja vähentää samalla yhtiön vipuvaikutusta jatkossa, mikä on tarkistettujen taloudellisten tavoitteiden mukaista.

Acroudin hallitus

Acroud arvioi toukokuussa koko vuoden 2022 käyttökatteen nousevan 8–10 miljoonaan euroon. Jos tulos laskisi tälle vaihteluvälille, se olisi vähintään 70,2 % enemmän kuin vuonna 2021, jolloin käyttökate oli 4,7 miljoonaa euroa.

Konsernin hallitus julkisti myös liiketoiminnan tulevaisuutta koskevat tavoitteet ja kertoi tavoittelevansa keskimäärin 20 prosentin orgaanista käyttökatteen kasvua tilikaudella 2023–2025. Tämä viittaa siihen, että EBTDA on 13.8m–17,3 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä.

Liiketoiminta pyrkii myös pienentämään nettovelkaansa oikaistuun käyttökatteeseen enintään 2,5-kertaiseksi joulukuuhun 2025 mennessä toteuttamalla toimintoja ”pienellä taloudellisella riskillä”.

Myöhemmin toukokuussa Acroud raportoi  tilikauden 2022 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ja nettotuloksen kasvaneen edellisvuodesta, ja loppuvuoden kasvuennusteet jatkuivat.

Liikevaihto 12 kuukauden ajalta 31.3.2022 saakka oli 7,0 miljoonaa euroa, mikä on 25,0 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, kun taas nettotulos nousi 649 % 1,2 miljoonaan euroon.

Source: https://igamingbusiness.com/acroud-considers-e5-5m-affiliate-acquisition/ and https://www.acroud.com/en/cision/A03587CA6D458B33/