Suomen hallitus on antanut eduskunnalle rahapelilakiehdotuksen

Suomen hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudesta rahapelijärjestelmästä. Uudessa järjestelmässä rahapelitoiminta olisi luvanvaraista, ja se sisältäisi kolme erilaista toimilupaa: yksinoikeustoimiluvan, rahapelitoimiluvan ja peliohjelmistotoimiluvan. Toimilupajärjestelmään liittyisi myös pelaajien rekisteröintiä, ikärajoja ja peliestoja koskevia säännöksiä. Toimilupajärjestelmä ja valvonta Toimiluvat myönnettäisiin määräajoiksi, ja niiden haltijoilla…